PANEVĖŽIO REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

 

 

 

 

 

Projekto Nr.0.5.2.1-APVA-R-008-51-0002

Projekto vertė: 4 837 680,00 Eur

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dalis: 4 112 028,00 Eur (85 proc.),

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro dalis: 725 652,00 Eur Eur (15 proc.).

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės projektas

„Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia   2016-07-25

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga   2024-01-31 (planuojama)

 

Projekto tikslas – pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir padidinti rūšiuojamojo surinkimo pajėgumus Panevėžio regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo srityje.

 

Projekto uždaviniai:

Projekto uždavinys

Planuojamos projekto veiklos pavadinimas

Fiziniai rodikliai

1

2

4

Pirminio Projekto,
kuriam 2017-08-31 skirtas finansavimas pasirašius finansavimo sutartį,
veiklos

1. Plėtoti komunalinių
atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą
Panevėžio regione

1.1 Įrengti konteinerių aikšteles ir
įsigyti konteinerius konteinerių aikštelėms Biržų raj.,
Panevėžio raj., Rokiškio raj. ir Pasvalio raj. savivaldybėse.

Įrengtos konteinerių aikštelės – 219
vnt.;

Įsigyti konteineriai į konteinerių
aikšteles – 1397 vnt.

1.2 Įrengti didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikšteles (DGASA) Pasvalio rajono ir Rokiškio rajono
savivaldybėse

Įrengtos DGASA – 2 vnt.

Įsigyti konteineriai  – 70 vnt.

1.3 Įsigyti ir padalinti individualioms valdoms
kompostavimo priemones Panevėžio regione

Įsigytų ir išdalintų kompostavimo priemonių
individualioms valdoms skaičius – 8 500 vnt.

2. Informuoti visuomenę atliekų prevencijos
bei tvarkymo klausimais

2.1 Įgyvendinti visuomenės informavimo
priemonių planą Biržų raj., Panevėžio raj. ir Pasvalio
raj. savivaldybėse.

Įgyvendintas visuomenės informavimo
atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planas
– 1 kompl.

Projekto sutaupymų veiklos, kurios į
Projekto finansavimo sutartį įtrauktos 2019-11-18 šios sutarties
pakeitimu

1. Plėtoti komunalinių
atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą
Panevėžio regione

1.4 Įrengti konteinerių aikšteles ir
įsigyti konteinerius konteinerių aikštelėms Panevėžio
raj. savivaldybėje

Įrengtos konteinerių aikštelės – 50
vnt.;

Įsigyti konteineriai į konteinerių
aikšteles – 300 vnt.

1.5 Išplėsti didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikšteles (DGASA) Panevėžio miesto ir Rokiškio
rajono savivaldybėse

Išplėstos DGASA – 2 vnt.

Įsigyti konteineriai  – 70 vnt.

1.6 Įsigyti ir padalinti individualioms valdoms
kompostavimo priemones Panevėžio regione

Įsigytų ir išdalintų kompostavimo priemonių
individualioms valdoms skaičius – 3 000 vnt.

2. Informuoti visuomenę atliekų prevencijos
bei tvarkymo klausimais

2.2 Įgyvendinti visuomenės informavimo
priemonių planą Panevėžio regione.

Įgyvendintas visuomenės informavimo
atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planas
– 1 kompl.

Projekto papildomo finansavimo veiklos, kurios
į Projekto finansavimo sutartį įtrauktos 2020-12-23 šios
sutarties pakeitimu

1.Plėtoti komunalinių
atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą
Panevėžio regione

1.7 Įrengti didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikšteles (DGASA) Panevėžio mieste

Įrengtos DGASA – 1 vnt.

Įsigyti konteineriai  – 43 vnt.

Įrengtas daiktų mainų
punktas – 1 vnt.

Įrengtos automobilinės
svarstyklės – 1 vnt.

1.8 Išplėsti didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikšteles (DGASA) Panevėžio regione

Išplėstos DGASA – 8 vnt.

Įrengti daiktų mainų punktai – 8 vnt.

Įrengtos automobilinės svarstyklės – 8
vnt.

1.9 Įrengtas pastatą, skirtas atliekų
paruošimui naudoti pakartotinai, Panevėžio regioninio sąvartyno
teritorijoje

Įrengtas pastatas, skirtas atliekų paruošimui
naudoti pakartotinai, Panevėžio regioninio sąvartyno teritorijoje –
1 vnt.

2. Informuoti visuomenę atliekų prevencijos
bei tvarkymo klausimais

2.3 Įgyvendinti visuomenės informavimo
priemonių planą Panevėžio regione.

Įgyvendintas visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir
tvarkymo klausimais priemonių planas – 1 kompl.

 

Projekto vykdymo eiga:

2016-07-25 pasirašyta sutartis su UAB ,,Jostra“ ir UAB ,,Ekokonsultacijos“ dėl „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ investicijų projekto parengimo, poveikio aplinkai ir/ar visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo, viešųjų pirkimų techninių specifikacijų parengimo ir paraiškos bei su ja susietų dokumentų parengimo paslaugų teikimo.

2016-11-30 parengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos.

2017-07-17 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Vytauto g. 52A, Joniškėlio m., Pasvalio raj. įrengimo.

2017-07-17 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Pandėlio vs. Pandėlio sen. Rokiškio raj. įrengimo

2017-07-17 pasirašyta sutartis su UAB ,,Mūsų paslaugos“ dėl FIDIC inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų atlikimo.

2017-08-04 pasirašyta sutartis su UAB ,,Pastatų konstrukcijos“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių statinių techninių projektų ekspertizės paslaugų.

2017-08-30 pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansavimo tvarkos bei sąlygų.

2017-09-08 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas“ dėl konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstukcijos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo.

2017-09-08 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas“ dėl konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstukcijos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo.

2017-12-22 pasirašyta sutartis su UAB ,,Pasvalio melioracija“ dėl konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstukcijos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo.

2017-12-22 pasirašyta sutartis su UAB ,,Rokmelsta“ dėl konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstukcijos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo.

2018-02-21  pasirašyta sutartis su UAB ,,BVRG“ dėl visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų pirkimo.

2018-03-08  pasirašyta sutartis su JRK Waste Management s.r.o. dėl Kompostavimo konteinerių įsigijimo ir išdalinimo paslaugų pirkimo.

2018-03-19  pasirašyta sutartis su UAB ,,Ecoservice“ dėl konteinerių konteinerių aikštelėms pirkimo.

2019-05-10 pasirašyta sutartis su JRK Waste Management s.r.o. dėl Kompostavimo konteinerių įsigijimo ir panaudos sutarčių administravimo paslaugų pirkimo.

2020-03-20 pasirašyta sutartis su Projektai ir Co, UAB dėl 50 konteinerinių aikštelių Panevėžio r. savivaldybės teritorijoje projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo.

2020-08-17 pasirašyta sutartis su UAB „Medstatyba“ dėl Rokiškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės projektavimo paslaugų pirkimo.

2020-09-18 pasirašyta sutartis su UAB JRK Slovensko s.r.o. dėl Kompostavimo konteinerių įsigijimo ir išdalinimo paslaugų pirkimo.

2020-11-06 pasirašyta sutartis su UAB „KEMEK Engineering“ dėl automobilinių svarstyklių ir reikalingų dokumentų parengimo paslaugų pirkimo.

2021-03-01 pasirašyta sutartis su UAB „Atamis“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Kėdainių g. 13; 15, Panevėžyje, projektavimo paslaugų pirkimo.

2021-03-29 pasirašyta sutartis su UAB „DESKA“ dėl automobilinių svarstyklių su montavimo ir reikalingų dokumentų parengimo paslaugų pirkimo.

2021-07-16 pasirašyta sutartis su UAB ,,Pastatų konstrukcijos“ dėl Rokiškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės statinių techninio projekto ekspertizės paslaugų.

2021-08-02 pasirašyta sutartis su UAB ,,Statprojektas“ dėl 6 mainų punktų, kurie bus įrengiami veikiančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Pasvalyje, Biržuose, Kupiškyje, Vabalninko mstl., Biržų r., Garuckų k., Panevėžio r., Pandėlio vns., Rokiškio r., techninių darbo projektų parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų.

2021-09-13 pasirašyta rangos sutartis su UAB ,,Arvūnas“ dėl 50 konteinerinių aikštelių Panevėžio r. statybos darbų.

2021-10-22 pasirašyta sutartis su UAB “Strefa” dėl 150 vnt. antrinių žaliavų konteinerių įsigijimo.

2021-11-25 pasirašyta sutartis su UAB ,,Pastatų konstrukcijos“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Kėdainių g., Panevėžys,  statybos techninio projekto ekspertizės paslaugų.

2021-11-29 pasirašytos sutartys su UAB ,,Pastatų ekspertizė” dėl 6 mainų punktų, kurie bus įrengiami veikiančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Pasvalyje, Biržuose, Kupiškyje, Vabalninko mstl., Biržų r.,  Garuckų k., Panevėžio r., Pandėlio vs., Rokiškio r.  techninių darbo projektų ekspertizės paslaugų.

2021-12-16 pasirašyta sutartis su UAB ,,IVES“ dėl pastato, skirto atliekų paruošimui naudoti pakartotinai  (Panevėžio regioniniame sąvartyne Panevėžio r. sav. Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1A) techninio projekto parengimo paslaugų.

2021-12-22 pasirašyta sutartis su UAB ,,Ecoservice” dėl 150 vnt. mišrių komunalinių atliekų konteinerių antžeminėms konteinerių aikštelėms įsigijimo.

2022-02-04 pasirašyta sutartis su MB ,,Skaitmenininai produktų sprendimai“ dėl visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų teikimo.

2022-12-28 pasirašyta sutartis su Gorikliai, MB dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės K. Donelaičio g. 14, Rokiškis, statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo.

2023-02-01 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas”  dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės K. Donelaičio g. 14, Rokiškis, rangos darbų

2023-02-23 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas”  dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Kėdainių g. 13; 15, Panevėžys, rangos darbų

2023-03-03 pasirašyta sutartis su UAB ,,Statybos konsultacijų ir palaugų centras” dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Kėdainių g. 13; 15, Panevėžys, statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo.

2023-03-09 pasirašyta sutartis su UAB “Raseinių statyba”  dėl sandėliavimo paskirties pastato (atliekų paruošimui naudoti pakartotinai pastato), Dvarininkų k. 1A, Miežiškių sen., Panevėžio r., rangos darbų.

2023-03-22 pasirašyta sutartis su UAB “Ecoranga”  dėl 2 mainų punktų (Savitiškio g. 8, Panevėžys ir Vytauto g. 52A, Joniškėlis, Pasvalio r.) Panevėžio regiono teritorijoje įrengimo darbų.

2023-04-28 pasirašyta sutartis su UAB „Piranijos projektai”  dėl mokomųjų filmukų atliekų prevencijos ir tvarkymo tematika sukūrimo paslaugų teikimo.

2023-05-09 pasirašyta sutartis su UAB „Argo ekspresas”  dėl 41 vnt. 30 m3 ir 10 m3 konteinerių įsigijimo.

2023-07-10 pasirašyta sutartis su AB „Pakruojo arka“, dėl 6 mainų punktų (Kosmonautų g. 8, Vabalninkas, Pandėlio vs. 5, Pandėlio k., Rokiškio r., Krantinės g. 1, Biržų k., Biržų r., Technikos g. 6I, Kupiškis, Beržytės g.10, Garuckų k., Panevėžio r., Mūšos g.12 B, Pasvalys ) Panevėžio regiono teritorijoje įrengimo darbų.

2023-11-06 pasirašyta sutartis su UAB „Sorb Chem“  dėl 19 vnt. talpų pavojingų atliekų laikymui įsigijimo.

 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės,  adresu Pandėlio vs., Pandėlio sen., Rokiškio rajone  įrengimo darbai:

    

    

    

    

  

  

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės,  adresu Vytauto g. 52 A, Joniškėlio m., Pasvalio rajone  įrengimo darbai:

    

    

    

    

  

Įrengtų konteinerinių aikštelių Panevėžio regione sąrašai:

Panevėžio aikštelių adresai

Įrengiamų konteinerinių aikštelių Panevėžio rajone sąrašas

Rokiškio aikštelių adresai

Pasvalio aikštelių adresai

Biržų aikštelių adresai