Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

/Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 2020-10-23T04:01:31-02:00

 

PANEVĖŽIO REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

 

 

 

 

 

Projekto Nr.0.5.2.1-APVA-R-008-51-0002

Projekto vertė: 3 510 750,80 Eur

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dalis- 2 984 138,18 Eur (85 proc.),

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro dalis-526 612,62 Eur (15 proc.).

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės projektas

„Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia   2016-07-25

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga   2021-12-31 (planuojama)

 

Projekto tikslas – pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir padidinti rūšiuojamojo surinkimo pajėgumus Panevėžio regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo srityje.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Projekto ,,Panevėžio regiono komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra“ investicijų projekto ir kitų susijusių dokumentų parengimas.
  2. Panevėžio regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių projektavimas, įrengimas, projekto metu atliekamų darbų viešinimas.
  3. Konteinerių aikštelių Biržų, Pasvalio, Rokiškio ir Panevėžio rajonų savivaldybių teritorijose projektavimas, statybos/rekonstrukcijos darbai.
  4. Techninių projektų ekspertizė ir statybų techninė priežiūra.
  5. Atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas.
  6. Kompostavimo priemonių individualioms valdoms įsigijimas ir išdalinimas.
  7. Visuomenės informavimas atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais.

 

Projekto vykdymo eiga:

2016-07-25 pasirašyta sutartis su UAB ,,Jostra“ ir UAB ,,Ekokonsultacijos“ dėl „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ investicijų projekto parengimo, poveikio aplinkai ir/ar visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo, viešųjų pirkimų techninių specifikacijų parengimo ir paraiškos bei su ja susietų dokumentų parengimo paslaugų teikimo.

2016-11-30 parengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos.

2017-07-17 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Vytauto g. 52A, Joniškėlio m., Pasvalio raj. įrengimo.

2017-07-17 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Pandėlio vs. Pandėlio sen. Rokiškio raj. įrengimo

2017-07-17 pasirašyta sutartis su UAB ,,Mūsų paslaugos“ dėl FIDIC inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų atlikimo.

2017-08-04 pasirašyta sutartis su UAB ,,Pastatų konstrukcijos“ dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių statinių techninių projektų ekspertizės paslaugų.

2017-08-30 pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansavimo tvarkos bei sąlygų.

2017-09-08 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas“ dėl konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstukcijos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo.

2017-09-08 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas“ dėl konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstukcijos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo.

2017-12-22 pasirašyta sutartis su UAB ,,Pasvalio melioracija“ dėl konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstukcijos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo.

2017-12-22 pasirašyta sutartis su UAB ,,Rokmelsta“ dėl konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstukcijos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo.

2018-02-21  pasirašyta sutartis su UAB ,,BVRG“ dėl visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų pirkimo.

2018-03-08  pasirašyta sutartis su JRK Waste Management s.r.o. dėl Kompostavimo konteinerių įsigijimo ir išdalinimo paslaugų pirkimo.

2018-03-19  pasirašyta sutartis su UAB ,,Ecoservice“ dėl konteinerių konteinerių aikštelėms pirkimo.

2019-05-10 pasirašyta sutartis su JRK Waste Management s.r.o. dėl Kompostavimo konteinerių įsigijimo ir panaudos sutarčių administravimo paslaugų pirkimo.

2020-03-20 pasirašyta sutartis su Projektai ir Co, UAB dėl 50 konteinerinių aikštelių Panevėžio r. savivaldybės teritorijoje projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo.

2020-08-17 pasirašyta sutartis su UAB „Medstatyba“ dėl Rokiškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės projektavimo paslaugų pirkimo.

2020-09-18 pasirašyta sutartis su UAB JRK Slovensko s.r.o. dėl Kompostavimo konteinerių įsigijimo ir išdalinimo paslaugų pirkimo.

 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės,  adresu Pandėlio vs., Pandėlio sen., Rokiškio rajone  įrengimo darbai:

    

    

    

    

  

  

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės,  adresu Vytauto g. 52 A, Joniškėlio m., Pasvalio rajone  įrengimo darbai:

    

    

    

    

  

Įrengtų konteinerinių aikštelių Panevėžio regione sąrašai:

Panevėžio aikštelių adresai

Rokiškio aikštelių adresai

Pasvalio aikštelių adresai

Biržų aikštelių adresai

 

Planuojamų įrengti konteinerinių aikštelių Panevėžio rajone sąrašas:

Panevėžio rajono aikštelių adresai

Keisti šriftą
Keiskite kontrastą