MAISTO / VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO PAJĖGUMŲ SUKŪRIMAS PANEVĖŽIO REGIONE

Projekto Nr.0.5.2.1-APVA-R-008-51-0004

Projekto vertė: 903 663,13 Eur

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dalis: 768 113,66 Eur (85 proc.),

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro dalis: 135 549,47 Eur Eur (15 proc.).

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės projektas

„Maisto/ virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Panevėžio regione“

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia   2020-03-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga   2023-06-30 (planuojama)

 

Projekto tikslas – pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Panevėžio regione ir didinti visuomenės sąmoningumą maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje.

Projekto uždavinys – užtikrinti reikiamą infrastruktūrą maisto/virtuvės atliekų apdorojimui Panevėžio regione.

Projekto vykdymo eiga:

2020-03-05 pasirašyta sutartis su UAB ,,JOSTRA“ dėl investicinio projekto ,,Maisto/ virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas” su visais reikalingais dokumentais parengimo paslaugų teikimo.

2020-09-04 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas”  dėl  dėl maisto atliekų apdorojimo ir komposto saugojimo stoginės su aikštele techninio projekto parengimo Panevėžio regioniniame sąvartyne ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo.