Maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pajėgų sukūrimas Panevėžio regione

/Maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pajėgų sukūrimas Panevėžio regione
Maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pajėgų sukūrimas Panevėžio regione 2021-04-08T08:39:56+03:00

MAISTO / VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO PAJĖGUMŲ SUKŪRIMAS PANEVĖŽIO REGIONE

Projekto Nr.0.5.2.1-APVA-R-008-51-0004

Projekto vertė: 903 663,13 Eur

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dalis: 768 113,66 Eur (85 proc.),

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro dalis: 135 549,47 Eur Eur (15 proc.).

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės projektas

„Maisto/ virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Panevėžio regione“

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia   2020-03-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga   2023-06-30 (planuojama)

 

Projekto tikslas – pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Panevėžio regione ir didinti visuomenės sąmoningumą maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje.

Projekto uždavinys – užtikrinti reikiamą infrastruktūrą maisto/virtuvės atliekų apdorojimui Panevėžio regione.

Projekto vykdymo eiga:

2020-03-05 pasirašyta sutartis su UAB ,,JOSTRA“ dėl investicinio projekto ,,Maisto/ virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas” su visais reikalingais dokumentais parengimo paslaugų teikimo.

2020-09-04 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas”  dėl  dėl maisto atliekų apdorojimo ir komposto saugojimo stoginės su aikštele techninio projekto parengimo Panevėžio regioniniame sąvartyne ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo.

Keisti šriftą
Keiskite kontrastą