MAISTO / VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO PAJĖGUMŲ SUKŪRIMAS PANEVĖŽIO REGIONE

Projekto Nr.0.5.2.1-APVA-R-008-51-0004

Projekto vertė: 2 055 693,10 Eur

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dalis: 1 747 339,12 Eur (85 proc.),

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro dalis: 308 353,98 Eur Eur (15 proc.).

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės projektas

„Maisto/ virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Panevėžio regione“

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia   2020-03-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga   2024-03-31 (planuojama)

 

Projekto tikslas – pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Panevėžio regione ir didinti visuomenės sąmoningumą maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje.

Projekto uždavinys – užtikrinti reikiamą infrastruktūrą maisto/virtuvės atliekų apdorojimui Panevėžio regione.

Projekto vykdymo eiga:

2020-03-05 pasirašyta sutartis su UAB ,,JOSTRA“ dėl investicinio projekto ,,Maisto/ virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas” su visais reikalingais dokumentais parengimo paslaugų teikimo.

2020-09-04 pasirašyta sutartis su AB ,,Panevėžio statybos trestas”  dėl  dėl maisto atliekų apdorojimo ir komposto saugojimo stoginės su aikštele techninio projekto parengimo Panevėžio regioniniame sąvartyne ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo.

2021-07-19 pasirašyta sutartis su UAB ,,Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ dėl projekto ,,Maisto/ virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Panevėžio regione” viešųjų pirkimų teisinių konsultacinių paslaugų.

2021-09-14 pasirašyta sutartis su UAB ,,Statybos ekspertų biuras“ dėl sandėliavimo paskirties pastato (maisto atliekų apdorojimo ir komposto saugojimo) Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projekto ekspertizės paslaugų.

2021-10-28 pasirašyta sutartis su UAB „RB Baltic“ dėl komposto vartytuvo pirkimo.

2022-06-08 sudaryta sutartis su MB ,,Skaitmeniniai produktų sprendimai“ dėl projekto viešinimo paslaugų teikimo.

2022-09-28 sudaryta sutartis su UAB „ALGA-STEEL“ dėl 10 vnt. GAK tipo konteinerių įsigijimo.

2022-11- 28 sudaryta sutartis su AB „Pakruojo arka“ dėl maisto atliekų apdorojimo ir komposto saugojimo pastato, Dvarininkų k., 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. statybos darbų.

2023-01-25 sudaryta sutartis su UAB ,,Dirmeta“ dėl maisto atliekų rūšiavimo linijos įsigijimo.

2023-07-17 pasirašyta sutartis su UAB „Oksata“ dėl žvaigždinio sijotuvo su oriniu separatoriumi pirkimo.

2023-08-29 pasirašyta sutartis su UAB „Margučiai“ dėl traktorinės puspriekabės pirkimo.