Loading...

Pasvalio rajonas

/Pasvalio rajonas
Pasvalio rajonas 2020-06-25T06:43:12-02:00

Pasvalio rajono konsultantas 

Vilniaus g. 7 (III a.), LT-39146, Pasvalys

Tel. 8 45 432 199

El.paštas: rinkliavos.pasv@pratc.lt

Klientų priėmimo laikas

I, III, V 8:00–15:00

II, IV 10:00–17:00

Pietų pertrauka 12:00–12:48

Atsisiųsti Metodiką     PDF

Atsisiųsti Nuostatus PDF

PDFVietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimas

Pasvalio rajone pradėta taikyti dvinarė vietinė rinkliava

Nuo 2017 m. spalio 1 d. Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava. Pasvalio rajono savivaldybės Taryba patvirtino naują metodiką ir nuostatus pagal kuriuos nustatomas mokestis už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai turi mokėti dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastoviąją dalį turi mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Šios surinktos lėšos bus naudojamos atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaikymui ir plėtrai: sąvartynų įrengimui, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių išlaikymui ir kita. Pastoviosios dalies mokesčio dydis priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklauso nuo susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį moka tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Daugiabučiuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus, o individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. Jei nekilnojamojo turto objekte nuolatos ne mažiau kaip 3 mėnesius negyvenama, kintamosios rinkliavos dalies už šį laikotarpį galima nemokėti.

Dvinare rinkliava siekiama, kad gyventojai tinkamai šalintų atliekas ir kad mokėtų už sukauptų atliekų kiekį bei tinkamą jų sutvarkymą. Vienas iš pagrindinių dvinarės rinkliavos principų – „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas Pasvalio rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo aktyviau rūšiuos, tuo mažiau kainuos atliekų tvarkymas.

Atsakingas rūšiavimas ir kompostavimas mažina į sąvartyną patenkančių atliekų srautą. Taigi kiekvienas gyventojas gali prisidėti prie atliekų tvarkymo sąnaudų mažinimo Pasvalio rajone.

Nuosavų namų ir daugiabučių gyventojams skirtingi tarifai

Pastovioji rinkliavos dalis Pasvalio rajono gyventojams priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto. Individualių gyvenamųjų namų ir daugiabučių savininkams pastovioji dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio – 0,32 Eur/m². Tarkim, 50 kv. m ploto butui ar namui mokestis bus 16 Eur per metus. Maksimalus apmokestinamas individualaus namo plotas – 100 kv. m.

Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dalis nustatoma pagal nuo gyventojų skaičiaus. Vienam gyventojui nustatytas įkainis – 8,2 Eur per metus. Pavyzdžiui, 100 kv. m individualiam namui, kuriame gyvena du gyventojai, pastovioji dalis bus 32,00 Eur (100 x 0,32), o kintamoji – 16,40 Eur (8,20 x 2) dviem gyventojams per metus. Metinis rinkliavos dydis sudarytų 48,40 Eur arba 4,03 Eur per mėnesį. Dabar jei gyvena du gyventojai individualiame name moka Pasvalyje – 5,76 Eur per mėnesį (2,88 Eur x 2 gyventojai), o Joniškėlio mieste, miesteliuose ir kaimuose – 5,18 Eur per mėnesį (2,59 Eur x 2 gyventojai).

Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Vienam gyventojui nustatytas įkainis – 10,0 Eur per metus. Pavyzdžiui, 60 kv. m butui, kuriame gyvena du gyventojai, pastovioji dalis bus 19,20 Eur (60 x 0,32), o kintamoji – 20,00 Eur (10,0 x 2) dviem gyventojams per metus. Metinis rinkliavos dydis sudarytų 39,20 Eur arba 3,27 Eur per mėnesį (dabar jei gyvena du gyventojai bute moka Pasvalyje – 5,76 Eur per mėnesį (2,88 Eur x 2 gyventojai), o Joniškėlio mieste, miesteliuose ir kaimuose -5,18 Eur per mėnesį (2,59 Eur x 2 gyventojai).

Mokėti už atliekų tvarkymą taip pat turi sodų bei garažų bendrijų savininkai. Už sodo paskirties objektą teks mokėti 7,5 Eur per metus, už garažą – 4,0 Eur.

Paskirtas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius

Vietinę rinkliavą nuo 2017 m. spalio 1 d. administruoja UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC). Šiuo metu PRATC atlieka paruošiamuosius darbus, reikalingus Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemai administruoti. Pradėtas formuoti atliekų turėtojų registras. Kadangi Nekilnojamo turto registras turi būti susietas su Gyventojų registru, kyla įvairų netikslumų. Be to, yra daug klaidų pačiuose duomenyse, kuriuos pateikė Registrų centras. Prašome gyventojus neišsigąsti, jei gavus pirmus mokėjimo pranešimus juose yra netikslumų, pavyzdžiui, nurodytas nekilnojamas turtas, kuris yra parduotas, ar pranešime nurodyti gyventojai, kurie jau išsideklaravę. Taip gali įvykti dėl įvairių priežasčių, t. y. dėl duomenų netikslumo ar dėl to, kad nėra sutvarkyti Registrų centre nekilnojamo turto duomenys. Jei pranešime pastebėsite netikslumų ar klaidų, prašome kreiptis į PRATC Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinį Pasvalyje, Vilniaus g. 7 (III a.), tel. 8 45 432 199.

Nuo š. m. spalio 1 d. gyventojams nebereikalinga pasirašinėti paslaugų teikimo sutarčių, kurias pasirašydavo su vežėju UAB „Pasvalio gerovė“. Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Pagal naują tvarką turi mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Visi gauna paštu mokėjimo pranešimus net jei neturi konteinerių (tokiu atveju reikalinga kreiptis dėl konteinerio pastatymo į UAB „Pasvalio gerovė“). Pranešimuose nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys, bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti. Pranešime yra ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas.

Atliekų surinkėjas ir vežėjas nesikeičia. Šias paslaugas ir toliau teiks UAB „Pasvalio gerovė“.

Pasvalio rajono sodų ir garažų bendrijų pirmininkai, individualių namų gyventojai bei visi kiti nekilnojamo turto savininkai, kurie dar neturi konteinerio, o turėtų jį gauti, turi kreiptis dėl jo pastatymo telefonu (8 451) 34098.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikus nuo 2017 m. spalio 1 d. galite rasti :

http://www.pasvaliogerove.lt/grafikai/

Išsamesnė informacija teikiama PRATC Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinyje, tel. 8 45 432 199, el. p. rinkliavos.pasv@pratc.lt arba interneto puslapyje: www.pratc.lt.

Keisti šriftą
Keiskite kontrastą