VIDUTINIS MĖNESIO NUSTATYTASIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigos

Darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketvirtis, Eur 2021 metai, Eur
Vadovai 5 3634,74 2694,84
Specialistai 22 1959,09 1462,05
Kiti darbuotojai 30 1557,76 1157,77