VIDUTINIS MĖNESIO NUSTATYTASIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigos

Darbuotojų skaičius 2023 m. IV ketvirtis, Eur 2022 metai, Eur
Vadovai 5 3535,49 3114,26
Specialistai 23 2093,78 1688,75
Kiti darbuotojai 32 1555,99 1332,41

Darbuotojų atlygio politika