Biržų rajono konsultantas 

Tiekimo g. 10, LT-41128, Biržai

Tel. 8 45 432 199

El.paštas: rinkliavos.birz@pratc.lt

Klientų priėmimo laikas

I, III, V 8:00–15:00

II, IV 10:00–17:00

Pietų pertrauka 12:00–12:48

 

Artėja metas, kai maisto atliekų rūšiavimas bus privalomas

Maisto atliekos – bet koks nebetinkamas naudoti maistas iš namų ūkių, biurų, restoranų, didmeninės prekybos, valgyklų, viešojo maitinimo įstaigų ir mažmeninės prekybos punktų, maisto perdirbimo įmonių. Maisto liekanos, kaip ir sodų bei parkų atliekos, priskiriamos biologiškai skaidžioms atliekoms.

Vienam Lietuvos gyventojui tenkantis maisto atliekų kiekis kasmet didėja. Šalyje jau pradėta kurti maisto atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra. Aplinkos ministerijos rengiamame Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane numatytos užduotys savivaldybėms iki 2023 metų gruodžio 31 d. įdiegti maisto bei virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą.

Europos Sąjungos valstybės narės turės įgyvendinti maisto švaistymo prevenciją ir siekti iki 2025 metų sumažinti maisto atliekų kiekį 30 proc., o iki 2030-ųjų – 50 procentų. Nuo 2024 metų sausio 1 dienos įsigalios Europos Sąjungos direktyva, reikalaujanti iš bendro atliekų srauto atskirti maisto ir virtuvės atliekas, todėl atliekų tvarkytojai turi iki šio termino tinkamai pasirengti maisto atliekų surinkimui.

Taip pat numatyta įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto ir virtuvės atliekoms apdoroti, modernizuoti mechaninius-biologinius atliekų tvarkymo įrenginius taip, kad juose būtų galima apdoroti šias atskirai surinktas atliekas. Tai leistų gaminti aukštos kokybės kompostą, kurį būtų galima panaudoti žemės ūkyje, pažeistų teritorijų rekultivavimui. Rūšiuojant maisto ir virtuvės atliekas, iš jų sukuriami vertę turintys produktai, sumažėja mišrių atliekų kiekis, jų drėgnumas, atpiginama bendra atliekų tvarkymo sistema.

Biržų rajono savivaldybės teritorijoje maisto atliekoms surinkti skirtų konteinerių prie daugiabučių gyvenamųjų namų esančiose konteinerių aikštelėse yra 19. Šiais metais planuojama įsigyti dar 37 bendruosius maisto atliekų surinkimo konteinerius – jie bus pastatyti likusiose atliekų konteinerių aikštelėse. Maisto atliekas biržiečiai renka dar šiek tiek epizodiškai, tačiau šis surinkimas po truputį didėja. 2020 m. Biržų rajone surinkta 7,12 t, 2021 m. – 9,24 t maisto (bioskaidžiųjų) atliekų.

Šiemet numatyta įsigyti ir individualių konteinerių maisto (bioskaidžioms) atliekoms. Pasinaudota galimybe gauti ES paramą ir namų ūkiams išdalinti 4000 vnt. tokių konteinerių, taip pat ir mažos talpos kibirėlių maisto atliekoms namuose rinkti.

Biologiškai skaidžios atliekos išrūšiuojamos ir renkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis. Į maisto atliekų konteinerius galima mesti ne tik maisto atliekas, bet ir panaudotus popierinius rankšluosčius, servetėles, riebaluotą popierių, arbatos ir kavos tirščius ar jų filtrus, kambarinius augalus ir gėles.

Geroji Europos šalių patirtis tvarkant maisto atliekas rodo, kad bioskaidžių atliekų rūšiavimo ir apdorojimo nauda vertintina ne vien aplinkosauginiu aspektu. Pavyzdžiui, anaerobiniu būdu apdorojant maisto ir virtuvės atliekas gaunamas tvarus energijos šaltinis – biodujos, kurias galima panaudoti šilumai pačiam procesui ir elektros energijai išgauti. Biodujas išgryninus iki biometano, pastarąjį galima panaudoti energetiškai efektyviausiu būdu pateikiant į dujų tinklus ir taip pakeičiant iškastinį kurą. Skandinavijoje biometanąs  naudojamas kaip kuras viešajam transportui. Kompostu galime pakeisti mineralines trąšas, kurios pastaruoju metu ypač brangsta. Žiedinė ekonomika ir ekologinis žmonių sąmoningumas tampa įrankiais, kurių pagalba judama didesnio tvarumo ir taršos mažinimo link.

Biržų rajone taikoma dvinarė vietinė rinkliava

Nuo 2017 m. spalio 1 d. Biržų rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava. Biržų rajono savivaldybė patvirtino naują metodiką pagal kurią nustatomas mokestis už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai turi mokėti dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji dalis ir kintamoji.

Pastovi dedamoji dalis yra ta, už kurią moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Šie surinkti pinigai keliauja atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaikymui ir plėtrai: sąvartynų įrengimui, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių išlaikymui ir kt. Pastovioji dalis priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklauso nuo susidarančių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį moka tie, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga. Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus, o individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu komunalinių atliekų konteineriu kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį.

Vietinę rinkliavą nuo spalio 1 d. administruoja UAB Panevėžio regiono Atliekų tvarkymo centras. Dėl kylančių klausimų ir neaiškumų galima kreiptis į UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centą, Biržų rajono rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinį Biržuose, Tiekimo g. 10 arba telefonu 8 45 432 199.

Dvinare rinkliava siekiama, kad gyventojai tinkamai šalintų atliekas ir kad mokėtų už sukauptų atliekų kiekį bei tinkamą jų sutvarkymą.
Vienas iš pagrindinių dvinarės rinkliavos principų – „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo aktyviau rūšiuos, tuo mažiau kainuos atliekų tvarkymas.

Nuosavų namų ir daugiabučių gyventojams skirtingi tarifai

Visi nuosavų namų ir butų savininkai moka dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji dalis + kintamoji dalis.

Pastovioji rinkliavos dalis Biržų rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis. Gyvenamiesiems namams ir butams pastovioji dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio – 0,32 Eur. Tarkim, 50 kv. m ploto butui ar namui mokestis bus 16 Eur per metus. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas – 100 kv. m.

Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Asmeniui nustatytas įkainis – 9,5 Eur per metus. Pavyzdžiui, 60 kv. m butui, kur gyvena 2 gyventojai, pastovioji dalis bus 19,20 Eur (60 x 0,32), kintamoji – 19 Eur (9,5 x 2) per metus. Metinis rinkliavos dydis sudarytų 38,20 Eur arba 3,18 Eur per mėnesį (dabar – mieste 5,46 Eur, o kaime – 3,82 Eur).

Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu komunalinių atliekų konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. 240 l konteinerio ištuštinimas kainuos 1,50 Eur, 120 l – 0,70 Eur. Dabar 240 l konteinerio ištuštinimas kainuoja 7,55 Eur.

Prievolę mokėti už atliekų tvarkymą privalo ir sodo paskirties objektų bei garažų savininkai. Už sodo paskirties objektą teks mokėti 7,6 Eur per metus, už garažą – 4,0 Eur. Jei iki 2017 m. spalio 1 d. nėra pastatyti kolektyviniai konteineriai sodų ir garažų bendrijose dėl to, kad nebuvo spėta suderinti konteinerių pastatymo vietos, sodininkų ir garažų bendrijų savininkai laikinai gali naudotis artimiausiais kolektyviniais konteineriais.

Paslaugą teikia patyrusi bendrovė

Buitinių ir antrinių atliekų surinkimu ir tvarkymu nuo spalio 1 d. Biržų rajone rūpinasi ekologinių sprendimų bendrovė „Ecoservice projektai“. Tai lyderiaujanti atliekų surinkimo ir tvarkymo įmonė Lietuvoje.

Nuo spalio 1 d. atliekų surinkimo automobiliai kiemuose suksis tris kartus rečiau, nes jiems nebereikės važiuoti kelis kartus surinkti skirtingų rūšių atliekų. Gyvenantiems individualiose namuose, nebereikės sekti kelių skirtingų atliekų surinkimo grafikų, užteks visus konteinerius (mišrių komunalinių ir antrinių atliekų) išstumti vienu metu ir jie bus ištuštinti. Stiklui dėti bendrovė „Ecoservice projektai“ dalina maišus, gyventojai gali kreiptis, renkant buitines atliekas maišai bus pristatomi.

Nauji atliekų išvežimo grafikai yra paskelbti ecoservice.lt, Biržų rajono savivaldybės tinklapyje birzai.lt bei Panevėžio apskrities atliekų tvarkymo centro svetainėje www.pratc.lt . Įmonė taip pat priklijuos informacinius lipdukus su šių metų grafiku ant konteinerio dangčio.

Konteineriai yra svarbi dalis diegiant naująją dvinarę rinkliavą. „Ecoservice projektai“ jau pradėjo individualių namų atliekų konteinerius ženklinti specialiais elektroniniais žymekliais, kurie automatiškai fiksuoja konkretaus konteinerio ištuštinimų skaičių – tai būtina skaičiuojant kintamosios rinkliavos už atliekas dalies dydį.

Įdiegus elektroninę sistemą individualių namų gyventojai galės bet kada pasitikrinti paslaugos būseną „Ecoservice“ svetainėje www.ecoservice.lt arba specialiai sukurtoje „Ecoservice“ nemokamoje programėlėje, veikiančioje tiek „Android“ (galima parsisiųsti iš „Google Play“ programėlių prekybos platformos), tiek „iOS“ (galima parsisiųsti iš „App Store“) aplinkos mobiliuosiuose telefonuose.

Tiems namų ūkiams, kurie dar neturi konteinerių ir norėtų jų užsisakyti, tereikia paskambinti telefonu 8-800-53533 arba parašyti adresu projektai@ecoservice.lt. „Ecoservice projektai“ pristatys parengtą naudojimui konteinerį nurodytu adresu.

PRATC suformavo atliekų turėtojų registrą pagal duomenis, gautus iš Registrų centro. Kadangi Nekilnojamo turto registras turi būti susietas su Gyventojų registru, išryškėja įvairių netikslumų. Be to, daug klaidų ir duomenyse, kuriuos pateikė Registrų centras. Prašome neišsigąsti, jei gavę pirmuosius mokėjimo pranešimus, juose aptiksite netikslumų, pavyzdžiui, bus nurodytas nekilnojamas turtas, kuris yra parduotas, ar pranešime bus nurodyti asmenys jau pakeitę deklaravimo vietą. Pastebėję klaidas tiesiog kreipkitės į PRATC Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinį Biržuose, Tiekimo g. 10, tel. 8 45 432 199.

Nuo spalio 1-osios gyventojams nebereikia pasirašyti paslaugų teikimo sutarčių, kurias jie pasirašydavo su atliekų vežėju UAB „Biržų komunalinis ūkis“. Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Pagal naują tvarką moka visi nekilnojamo turto savininkai, naudotojai ar valdytojai, kurie paštu gauna mokėjimo pranešimus (kiekvieną metų ketvirtį) net jei neturi konteinerių (tokiu atveju turi kreiptis dėl konteinerio pastatymo į UAB „Ecoservice projektai“ ). Juose  nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys, bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti. Pranešimuose nurodoma ir informacija, kur ir kaip galima sumokėti už suteiktas paslaugas.

Nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. Biržų rajone keičiasi mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikas individualioms valdoms.