Biržų rajono konsultantas 

Tiekimo g. 10, LT-41128, Biržai

Tel. 8 45 432 199

El.paštas: rinkliavos.birz@pratc.lt

Klientų priėmimo laikas

I, III, V 8:00–15:00

II, IV 9:00–16:00

Pietų pertrauka 12:00–12:48

 

Artėja metas, kai maisto atliekų rūšiavimas bus privalomas

Maisto atliekos – bet koks nebetinkamas naudoti maistas iš namų ūkių, biurų, restoranų, didmeninės prekybos, valgyklų, viešojo maitinimo įstaigų ir mažmeninės prekybos punktų, maisto perdirbimo įmonių. Maisto liekanos, kaip ir sodų bei parkų atliekos, priskiriamos biologiškai skaidžioms atliekoms.

Vienam Lietuvos gyventojui tenkantis maisto atliekų kiekis kasmet didėja. Šalyje jau pradėta kurti maisto atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra. Aplinkos ministerijos rengiamame Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane numatytos užduotys savivaldybėms iki 2023 metų gruodžio 31 d. įdiegti maisto bei virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą.

Europos Sąjungos valstybės narės turės įgyvendinti maisto švaistymo prevenciją ir siekti iki 2025 metų sumažinti maisto atliekų kiekį 30 proc., o iki 2030-ųjų – 50 procentų. Nuo 2024 metų sausio 1 dienos įsigalios Europos Sąjungos direktyva, reikalaujanti iš bendro atliekų srauto atskirti maisto ir virtuvės atliekas, todėl atliekų tvarkytojai turi iki šio termino tinkamai pasirengti maisto atliekų surinkimui.

Taip pat numatyta įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto ir virtuvės atliekoms apdoroti, modernizuoti mechaninius-biologinius atliekų tvarkymo įrenginius taip, kad juose būtų galima apdoroti šias atskirai surinktas atliekas. Tai leistų gaminti aukštos kokybės kompostą, kurį būtų galima panaudoti žemės ūkyje, pažeistų teritorijų rekultivavimui. Rūšiuojant maisto ir virtuvės atliekas, iš jų sukuriami vertę turintys produktai, sumažėja mišrių atliekų kiekis, jų drėgnumas, atpiginama bendra atliekų tvarkymo sistema.

Biržų rajono savivaldybės teritorijoje maisto atliekoms surinkti skirtų konteinerių prie daugiabučių gyvenamųjų namų esančiose konteinerių aikštelėse yra 19. Šiais metais planuojama įsigyti dar 37 bendruosius maisto atliekų surinkimo konteinerius – jie bus pastatyti likusiose atliekų konteinerių aikštelėse. Maisto atliekas biržiečiai renka dar šiek tiek epizodiškai, tačiau šis surinkimas po truputį didėja. 2020 m. Biržų rajone surinkta 7,12 t, 2021 m. – 9,24 t maisto (bioskaidžiųjų) atliekų.

Šiemet numatyta įsigyti ir individualių konteinerių maisto (bioskaidžioms) atliekoms. Pasinaudota galimybe gauti ES paramą ir namų ūkiams išdalinti 4000 vnt. tokių konteinerių, taip pat ir mažos talpos kibirėlių maisto atliekoms namuose rinkti.

Biologiškai skaidžios atliekos išrūšiuojamos ir renkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis. Į maisto atliekų konteinerius galima mesti ne tik maisto atliekas, bet ir panaudotus popierinius rankšluosčius, servetėles, riebaluotą popierių, arbatos ir kavos tirščius ar jų filtrus, kambarinius augalus ir gėles.

Geroji Europos šalių patirtis tvarkant maisto atliekas rodo, kad bioskaidžių atliekų rūšiavimo ir apdorojimo nauda vertintina ne vien aplinkosauginiu aspektu. Pavyzdžiui, anaerobiniu būdu apdorojant maisto ir virtuvės atliekas gaunamas tvarus energijos šaltinis – biodujos, kurias galima panaudoti šilumai pačiam procesui ir elektros energijai išgauti. Biodujas išgryninus iki biometano, pastarąjį galima panaudoti energetiškai efektyviausiu būdu pateikiant į dujų tinklus ir taip pakeičiant iškastinį kurą. Skandinavijoje biometanąs  naudojamas kaip kuras viešajam transportui. Kompostu galime pakeisti mineralines trąšas, kurios pastaruoju metu ypač brangsta. Žiedinė ekonomika ir ekologinis žmonių sąmoningumas tampa įrankiais, kurių pagalba judama didesnio tvarumo ir taršos mažinimo link.

Informacija Biržų rajono savivaldybės gyventojams dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

 

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. keitėsi Vietinės dvinarės rinkliavos įkainiai (2022 m. sausio 31 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-23).

Vietinės rinkliavos dydžius, susidedančius iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios, tvirtina Biržų rajono savivaldybės taryba. Pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma visiems Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamojo turto objektų savininkams, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovams, nekilnojamojo turto naudotojams arba kitiems asmenims.

Vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų dalių.

Gyvenamosios paskirties objektams (individualiems namams) dvinarė rinkliava apskaičiuojama:

  1. Pagal pastoviąją dedamąją – 3,08 Eur/mėn., kai apmokestinamas gyvenamosios paskirties objekto (individualaus namo) plotas yra 100 m2 (ir daugiau) bendro ploto;
  2. Pagal kintamąją dedamąją – 1,50 Eur/mėn. 3 gyventojams, arba 1,00 Eur/mėn. 2 gyventojams, arba 0,67 Eur/mėn. 1 gyventojui (kai naudojamasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais).

Jei individualus namas yra 100 m2 (ir daugiau) bendro ploto ir jame savo gyvenamąją vietą yra deklaravę trys asmenys, tai metinė mokėtina suma už vietinę rinkliavą būtų 55,00 Eur/metams (37,0 Eur pastovioji dedamoji, 18,0 Eur kintamoji dedamoji), atitinkamai dviem name deklaruotiems asmenims metinė mokėtina suma už vietinę rinkliavą būtų 49,00 Eur/metams (37,00 Eur pastovioji dedamoji, 12,00 Eur kintamoji dedamoji), ir vienam name deklaruotam asmeniui metinė mokėtina suma už vietinę rinkliavą būtų 45,00 Eur/metams (37,00 Eur pastovioji dedamoji, 8,00 Eur kintamoji dedamoji). Kai plotas mažesnis, atitinkamai skaičiuojama 3,7 Eur/10 m2 metus (0,0308 Eur/1 m2) – jei individualus namas yra 75 m2 bendro ploto, tai pastovioji dedamoji skaičiuojama taip: 0,0308x12x75 (0,0308 – 1 m2 įkainis, 12 – mėnesių skaičius, 75 – bendras individualaus namo plotas). Mokėtina suma už 75 m2 bendro ploto gyvenamąjį namą pastovioji dedamoji būtų 27,72 Eur.

Biržų r. savivaldybės individualių namų gyventojai turėtų atkreipti dėmesį į konteinerių ištuštinimo dažnį, kuris yra nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susidarymo kiekius bei nekilnojamojo turto objekte gyvenančių gyventojų skaičių. Pvz., jei individualiame name gyvena 3 asmenys ir turi 240 l konteinerį, tai minimalus konteinerių aptarnavimo dažnis yra 9 konteineriai per metus. Jei 240 l konteinerį turintys trys gyventojai išstums konteinerį per metus daugiau nei 9 kartus, tuomet ateinančiais metais už kiekvieną papildomai aptarnautą konteinerį bus skaičiuojami viršyti kiekiai – už papildomai aptarnautą 240 l konteinerį bus skaičiuojama po 2,0 Eur. kintamosios dedamosios dalies.

Minimalūs konteinerių ištuštinimo dažniai už apskaičiuotą minimalų įmokos kintamosios dalies dydį pateikiami lentelėje:

 

Gyventojų skaičius Konteinerių išstūmimo dažnis, kai konteineris

120 l talpos

Konteinerių išstūmimo dažnis, kai konteineris

240 l talpos

Įmokos kintamoji dalis, Eur/metus
1 8 8,0
2 12 6 12,0
3 18 9 18,0
4 24 12 24,0
5 14 28,0
6 17 34,0

Visa informacija apie konteinerių aptarnavimo skaičiavimus pateikiama kartu su mokėjimo pranešimu.

 

Gyvenamosios paskirties objektams (butams) dvinarė rinkliava apskaičiuojama:

  1. Pagal pastoviąją dedamąją – 1,54 Eur/mėn., kai apmokestinamas gyvenamosios paskirties objekto (buto) plotas yra 50 m2 bendro ploto; 3,08 Eur/mėn., kai apmokestinamas gyvenamosios paskirties objekto (buto) plotas yra 100 m2 (ir daugiau) bendro ploto;
  2. Pagal kintamąją dedamąją – 3,18 Eur/mėn. 3 gyventojams, 2,12 Eur/mėn. 2 gyventojams, 1,06 Eur/mėn. 1 gyventojui (kai naudojamasi kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų konteineriais) .

Jei butas yra 50 m2  bendro ploto ir jame savo gyvenamąją vietą yra deklaravę trys asmenys, tai metinė mokėtina suma už vietinę rinkliavą būtų 56,60 Eur/metams (18,50 Eur pastovioji dedamoji, 38,10 Eur kintamoji dedamoji), atitinkamai jei gyvenamąją vietą yra deklaravę du asmenys, tai metinė mokėtina suma už vietinę rinkliavą būtų 43,90 Eur/metams (18,50 Eur pastovioji dedamoji, 25,40 Eur kintamoji dedamoji), jei gyvenamąją vietą yra deklaravęs vienas asmuo, tai metinė mokėtina suma už vietinę rinkliavą būtų 31,20 Eur/metams (18,50 Eur pastovioji dedamoji, 12,70 Eur kintamoji dedamoji). Kai plotas mažesnis, atitinkamai skaičiuojama 3,7 Eur/10 m2 metus (0,0308 Eur/1 m2 metus ) – jei butas yra 30 m2 bendro ploto, tai pastovioji dedamoji skaičiuojama taip: 0,0308x12x30 (0,0308 – 1 m2 įkainis, 12 – mėnesių skaičius, 30 – bendras buto plotas). Mokėtina suma už 30 m2 bendro ploto butą pastovioji dedamoji būtų 11,09 Eur.

Sodų paskirties objektams paskaičiuotas rinkliavos dydis 10,70 Eur/1 objekt. per metus.

Garažų paskirties objektams paskaičiuotas rinkliavos dydis 4,80 Eur/1 objekt. per metus.

Visos surenkamos dvinarės rinkliavos lėšos už atliekų surinkimą ir tvarkymą patenka į Biržų rajono savivaldybės biudžetą ir naudojamos atliekų tvarkymo sistemos būtinosioms sąnaudoms (atliekų surinkimo, vežimo ir sutvarkymo paslaugoms) padengti.