Eil.Nr. Paramos gavėjas Prašyta paramos suma Suteikta paramos suma Trumpas suteiktos paramos tikslo aprašymas
 1.  VšĮ „Mes darom“  –  2015 m. 4266 Eur UAB PRATC prisijungia prie
aplinkos tvarkymo akcijos
2. VšĮ „Mes darom“ 2016 m. 2176 Eur. „Darom“, palaiko šios
akcijos tikslus ir įgyvendina
3. VšĮ „Mes darom“ 2017 m. 3282 Eur. vieną pagrindinių įmonės
tikslų – siekia užtikrinti
4. VšĮ „Mes darom“ 2018 m. 3672 Eur. kokybiškas ir prieinamas
komunalinių atliekų
5. VšĮ „Mes darom“ 2019 m. 4342 Eur. tvarkymo paslaugas visame
Panevėžio regione
6. 2020 m. 0 Eur