PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS

Nr. 2005/LT/16/C/PE/003

Projekto finansavimas:
Projekto vertė – 67,29 mln. Lt, iš kurių:
• Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dalis – 57,20 mln. Lt (85 proc.),
• Bendrojo finansavimo dalis – 10,09 mln. Lt (15 proc.)

Projekto tikslai ir uždaviniai:
• Projektavimas ir konkursinės dokumentacijos parengimas;
• Naujojo regioninio sąvartyno įrengimas šalia šiuo metu esančio Panevėžio miesto sąvartyno bei pakelės į jį apželdinimas
• 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių Panevėžyje, Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose ir Rokiškyje įrengimas;
• 5 stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelių Panevėžyje, Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose ir Rokiškyje įrengimas;
• 2 perkrovimo stočių Biržuose ir Rokiškyje įrengimas;
• Rūšiavimo linijos regioniniame sąvartyne įrengimas;
• Atliekų tvarkymo įrangos įsigijimas;
• Techninės pagalbos teikimas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
• Visuomenės informavimo programos įgyvendinimas
• Techninė priežiūra

Projekto įgyvendinimo terminas:
Pradžia – 2005 m. rugsėjo 2 d.
Pabaiga – 2010 m. gruodžio 31 d.

Projekto vykdymo eiga:

2005 m. gruodžio 29 d. pasirašyta sutartis su UAB „SWECO BKG” dėl techninės pagalbos teikimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2006 m. kovo 3 d. pasirašyta sutartis su UAB „STATINIŲ PROJEKTAVIMO BIURAS” dėl projektavimo ir konkursinės dokumentacijos parengimo
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2006 m. spalio 17 d. pasirašyta sutartis su UAB „BALTIJOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ GRUPE” dėl visuomenės informavimo ir švietimo kampanijos įgyvendinimo Panevėžio apskrityje.
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2007 m. rugpjūčio 24 d. pasirašyta sutartis su „M&S UMWELTPROJEKT GMBH“ dėl techninės priežiūros.
Remiantis šia sutartimi bendrovė „M&S Umweltprojekt GmbH“ atlieka statybos darbų techninę priežiūrą.
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2007 m. lapkričio 19 d. pasirašyta sutartis su AB “PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS” dėl 5 didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių, 2 atliekų perkrovimo stočių ir 4 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2007 m. gruodžio 7 d. pasirašyta sutartis su AB “PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS” ir AB “PANEVĖŽIO KELIAI” jungtinės veiklos pagrindu dėl projekto komponentų Panevėžyje statybos darbų. Šios sutarties pagrindu įrengtas Panevėžio regioninis sąvartynas, Panevėžio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, rūšiavimo linija, atlikti senojo Panevėžio miesto sąvartyno uždarymo darbai.
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2009 m. lapkričio 24 d. pasirašyta sutartis su UAB „KOGER ECO“ dėl atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) įsigijimo
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2009 m. lapkričio 24 d. pasirašyta sutartis su UAB „ELKLITA“ dėl krautuvo įsigijimo
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2009 m. lapkričio 24 d. pasirašyta sutartis su UAB „KELUVA“ dėl ratinio frontalinio krautuvo įsigijimo
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2009 m. lapkričio 24 d. pasirašyta sutartis su UAB „OKSATA“ dėl kompostuojamų atliekų smulkintuvo įsigijimo
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2009 m. lapkričio 24 d. pasirašyta sutartis su UAB „ATOMEKSIM“ dėl sijotuvo – būgninio rėčio įsigijimo
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2009 m. lapkričio 24 d. pasirašyta sutartis su UAB „INTRAC LIETUVA“ dėl buldozerio įsigijimo
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2009 m. lapkričio 24 d. pasirašyta sutartis su UAB „KMT” dėl automobilio su priekaba 30 m3 konteinerių pervežimui įsigijimo
Sutarties vykdymas pasibaigęs.