Bendrovės įstatai:

Bendrovės įstatai

Atliekų tvarkymo planas:

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Panevėžio regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m.

Vidaus darbo tvarkos:

UAB-Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras lygių-galimybių-politikos aprašas

 

Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, DGASA, BSASA

Didelių gabaritų ir žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų surinkimo aikštelių darbo tvarkos APRAŠAS

 

Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyno automobilinių svarstyklių patikros sertifikatai