Bendrovės įstatai: 

Bendrovės įstatai

 

Vidaus darbo tvarkos:

UAB-Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras lygių-galimybių-politikos aprašas

Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, DGASA, BSASA

Didelių gabaritų ir žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų surinkimo aikštelių darbo tvarkos APRAŠAS

 

Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyno automobilinių svarstyklių patikros sertifikatai