GPS koordinatės : 55°42’10.9″N 24°29’00.0″E

ATLIEKŲ PRIĖMIMAS PANEVĖŽIO REGIONINIAME NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE:

Sąvartyno adresas: Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio raj.

Darbo laikas: I – VII nuo 8:00 val. iki 20:00 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 12:30 val. ir nuo 17:00 val. iki 17:15 val.)

Atliekų priėmimo šalinimui laikas: I – VII nuo 8:00 val. iki 19:30 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 12:30 val. ir nuo 17:00 val. iki 17:15 val.)

 

 1. ATLIEKŲ PRIĖMIMO SĄVARTYNE KAINOS (peržiūrėti čia –>) ĮKAINIAI NUO 2023 M. SAUSIO 1 D.              ĮKAINIAI NUO 2023 M. GRUODŽIO 1 D.
 2. KROVINIO VAŽTARAŠTIS (atsisiųsti–>) Krovinio važtaraštis,  Krovinio važtaraštis_word
 3. ATLIEKŲ PRIĖMIMO SĄVARTYNE TVARKOS APRAŠAS (peržiūrėti čia –>) Atliekų priėmimo tvarka savartyne
 4. ATLIEKŲ PRIĖMIMO ŠALINIMUI Į PANEVĖŽIO REGIONINĮ NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNĄ LAIKAS (peržiūrėti čia –>) Laikas

 

KOMPOSTAS

Panevėžio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne galima įsigyti komposto. Komposto kaina 8,38 Eur/t  be PVM  arba 10,14 Eur/t su PVM

 

 

Informacija atliekų turėtojams ir vežėjams

Nuo  2018 m. sausio 1 d įsigaliojo  LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.  įsakymo nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija (LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo  Nr. D1-831 redakcija) ir LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367„Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos  ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ nauja redakcija  (LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo  Nr. D1-819 redakcija).

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos  ir ataskaitų teikimo taisyklių naujos redakcijos 29 punkte nurodyta: […] įmonės (atliekų tvarkytojai), jų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės), atskiri įmonės padaliniai (skyriai) ir (ar) atliekų tvarkymo įrenginiai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti elektroniniu būdu, naudojantis GPAIS, rengiant atskirus atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (Toliau – GPAIS), todėl UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras nuo š. m vasario 1 d. pristatomų į Regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną (toliau – Sąvartyną) atliekų apskaitą vykdys GPAIS. Dėl šios priežasties pasikeičia atliekų priėmimo tvarka:

  1. Atliekų turėtojai (juridiniai asmenys) privalo registruotis GPAIS nustatyta tvarka.
  2. Atliekų turėtojai (juridiniai asmenys), vykdantys atliekų apskaitą GPAIS ir  norintys pristatyti į Sąvartyną atliekas, privalo prieš 1 darbo dieną paruošti atliekų lydraštį GPAIS nustatyta tvarka.
  3. Atliekų turėtojai (juridiniai asmenys) nevykdantys atliekų apskaitos GPAIS  ir  norintys pristatyti į Sąvartyną atliekas, privalo prieš 1 darbo dieną pateikti informaciją apie atliekas tvarkytojui.
  4. Pranešimas apie planuojamas pristatyti atliekas siunčiamas ne vėliau, kaip prieš 1 darbo dieną iki 14 val. el.paštu: savartynas@pratc.lt