PANEVĖŽIO REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA

Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-001

Projekto finansavimas:

Projekto vertė – 11 133 995,06 Eur, iš kurių:

• Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dalis – 9 463 895,79 Eur (85 proc.),
• UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras dalis – 1 670 099,27 Eur (15 proc.)

Projekto tikslai ir uždaviniai:

•Galimybių studijos „Panevėžio regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtra, užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo uždavinių įgyvendinimą“ ir kitų susijusių dokumentų parengimas

• Projekto administravimas

•Atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimas ir statyba, biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas ir statyba, projekto vykdymo priežiūra, viešinimo stendų įrengimas bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymas, priežiūra ir komunalinių atliekų mechaninis – biologinis apdorojimas

• Techninio projekto ekspertizė ir statybų techninė priežiūra

• Projekto viešinimas

• Auditas

• Atskiro bioskaidžių atliekų kompostavimo konteinerių, skirtų gyventojams pirkimas

• Atliekų tvarkymo įrangos įsigijimas

Projekto įgyvendinimo terminas:
Pradžia – 2010 m. liepos 16 d.
Pabaiga – 2015 m. lapkričio 13 d.

Projekto vykdymo eiga:
2011 m. sausio 19 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.

2010 m. liepos 16 d. pasirašyta sutartis su UAB „Nacionalinis projektų rengimas“ dėl  Galimybių studijos „Panevėžio regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtra, užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo uždavinių įgyvendinimą“ ir kitų susijusių dokumentų parengimo ir projekto administravimo paslaugų teikimo.

2011 m. balandžio 28 d. pasirašyta sutartis su UAB „Audito nauda“ dėl projekto audito paslaugų teikimo.

2012 m. kovo 23 d. pasirašyta sutartis su UAB “Statybos strategija” dėl techninio projekto ekspertizės ir statybų techninės priežiūros paslaugų teikimo.

2012 m.  kovo 23 d. pasirašyta sutartis su UAB “Komunikaciniai projektai”dėl projekto viešinimo paslaugų teikimo.

2013 m. kovo 5 d. pasirašyta sutartis su UAB “ViaCon statyba” dėl individualaus kompostavimo konteinerių įsigijimo.

2013 m. birželio 18 d.  su UAB “Ekoatliekos” pasirašytos Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų  ir Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo, tiekimo ir statybos rangos sutartys.

2014 m. birželio 6 d. pasirašyta sutartis su UAB “JOSTRA” dėl projekto administravimo paslaugų teikimo.

2015 m. birželio 17 d. su  AS Baltem Vilniaus filialas pasirašyta minikrautuvo pirkimo sutartis.

2015 m. birželio 17 d. su  UAB SV Technika pasirašytos dviejų teleskopinių krautuvų ir išverčiamos puspriekabės pirkimo sutartys.

2015 m. liepos 17 d. su „ViaCon Statyba“pasirašyta individualaus kompostavimo konteinerių pirkimo sutartis.