Apie mus

Atliekų sistemos tobulinimas yra svarbi integracijos į Europos Sąjungą dalis. Ši sistema turi apimti atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemų modernizavimą, senų sąvartynų uždarymą ir rekultivaciją.

Pagrindinis tikslas yra sukurti racionalią atliekų tvarkymo sistemą, tenkinančią visuomenės poreikius, užtikrinančią gerą aplinkos kokybę ir nepažeidžiančią rinkos ekonomikos taip pat įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimus atliekų tvarkymo srityje.

Pirmieji žingsniai kuriant Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemą buvo žengti 2003 m. , kai buvo parengta Galimybių studija, kurioje pateiktas Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros investicijų planas, finansinė investicinių kaštų bei pajamų analizė, bei poveikio aplinkai vertinimas.

2005 m. liepos 1 d. šešios Panevėžio regiono savivaldybės (Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Rokiškio rajono, Biržų rajono, Pasvalio rajono, Kupiškio rajono) Jungtinės veiklos sutarties pagrindu įkūrė UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, o po pusmečio buvo pasirašytas Europos Komisijos sprendimas projekto finansavimui.

Pagal LR Vyriausybės nutarimą Nr. 1026 „Dėl ES Sanglaudos fondo paramos administravimo Lietuvoje” (Žin.,2001, Nr. 74- 2596; 2004, Nr. 103- 3777) nustatyta, kad Galutinis paramos gavėjas yra ši įmonė, kaip užsakovas vykdanti projektą, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų. Lietuvos Respublikos finansų, aplinkos, susisiekimo ministrų, 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K- 054/D- 79/3-9 patvirtintoje Sanglaudos fondo strategijoje (Žin., 2004, Nr. 33- 1071) nurodyta taip pat , kad UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras atlieka ir kitas įgyvendinančios institucijos perduotas jai funkcijas.

2018-03-16T17:44:04+03:00
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą