PANEVĖŽIO REGIONO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS

Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-008

Projekto finansavimas:
Projekto vertė – 4,80 mln. Lt, iš kurių:
• Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dalis – 4,07 mln. Lt (85 proc.),
• UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras dalis – 0,73 mln. Lt (15 proc.)

Projekto tikslai ir uždaviniai:
• Paraiškos ir pirkimų dokumentų parengimas
• Projekto administravimas
• 1 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimas;
• 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Panevėžio miesto, Panevėžio rajono ir Biržų rajono savivaldybių teritorijose įrengimas
• Aikštelių statybos darbų techninė priežiūra

Projekto įgyvendinimo terminas:
Pradžia – 2010 m. kovo 1 d.
Pabaiga – 2013 m. gruodžio 16 d.

Projekto vykdymo eiga:
2010 m. lapkričio 5 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.

2010 m. kovo 1 d. pasirašyta sutartis su UAB „JOSTRA“ dėl paraiškos ir pirkimo dokumentų parengimo.
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2010 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su UAB VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ EKSPERTŲ GRUPĖ dėl projekto administravimo (viešųjų pirkimų organizavimo ir priežiūros) paslaugų teikimo.
Sutarties vykdymas pasibaigęs.

2010 m. lapkričio 29 d. pasirašyta sutartis su UAB “SWECO LIETUVA” dėl statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo.

2010 m. gruodžio 17 d. pasirašyta sutartis su AB “PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS” dėl 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir vienos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos darbų.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Biržų rajone, Vabalninke, Kosmonautų g. 8 įrengimo darbai: