Nacionalinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“ jau devintus metus kviečia visus Lietuvos
gyventojus prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo. Gaminių atliekas rūšiuoti, rinkti atskirai
ir perduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams kviečia Gamintojų ir importuotojų asociacija, Elektronikos
gamintojų ir importuotojų organizacija kartu su savivaldybėmis, regioniniais atliekų tvarkymo centrais ir
kitais partneriais.
Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ unikalus tuo, kad jame gali dalyvauti visos Jūsų savivaldybės
teritorijoje esančios įmonės, įstaigos, organizacijos ir gyventojai, o visiems projekto dalyviams už
išrūšiuotas ir perduotas atliekų tvarkytojui gaminių atliekas bus atlyginta projekto partnerių prekėmis,
suteiktomis paslaugomis, dovanomis, prizais. Už kai kurias atliekas jų surinkimą vykdanti bendrovė
„Atliekų tvarkymo centras“ mokės atlygį.

Naujasis projekto „Mes rūšiuojam“ sezonas, kaip ir kasmet, nuo rugsėjo startuoja švietimo įstaigose.
Švietimo įstaigų auklėtiniai, jų artimieji ir bendruomenės nariai už išrūšiuotas ir priduotas elektros bei
elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas gaus taškus, kuriuos iškeis į įvairias
prekes ar paslaugas.

„Mes rūšiuojam“ projekte aktyviai dalyvauja daugiau kaip 1 800 švietimo įstaigų visoje Lietuvoje. Nuo
projekto pradžios iš švietimo įstaigų jau surinkta beveik 2,5 tūkst. tonų senos elektronikos ir 95 tonos
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų.

Švietimo ir ugdymo įstaigose taip pat vyks projektas „Mes rūšiuojam. Akademija“. Jo metu švietimo
įstaigose, darželiuose, organizacijose rengiamos šviečiamojo pobūdžio pamokos apie gaminių rūšiavimą.
Jau septintąjį sezoną siekiame suburti ir visas Lietuvos bendruomenes, kurioms rūpi kurti atsakingą,
aplinką tausojančią visuomenę. Bendruomenių gyventojai aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam.
Vasara“ metu rinks buitinės elektroninės įrangos, nešiojamųjų akumuliatorių ir baterijų atliekas. Atliekos
bus renkamos visus metus, o projekto aktyvusis etapas tradiciškai vyks vasarą.

Šiuo metu projekte „Mes rūšiuojam. Vasara“ dalyvauja 890 bendruomenių-ambasadorių iš visos
Lietuvos. Nuo projekto pradžios bendruomenių gyventojai iš viso surinko 650 tonų elektronikos ir 2
tonas nešiojamųjų baterijų bei akumuliatorių atliekų.

Lietuvos bendrovės kviečiamos tapti projekto „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ dalyvėmis. Projekte
dalyvaujančios bendrovės, priduodamos tiek įmonėje, tiek jos darbuotojų buityje susidarančias
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių bei elektronikos atliekas, rinks taškus, už kuriuos iš projekto
partnerių galės įsigyti prekių ar paslaugų.

Projekte „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ aktyviai dalyvauja daugiau kaip 1 530 įmonių. Projekto dalyvės jau
yra surinkusios daugiau kaip 595 tonas elektros ir elektroninės įrangos ir virš 16 tonų nešiojamųjų
baterijų ir akumuliatorių atliekų.

Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdantys ūkio subjektai dalyvaus projekte „Mes
rūšiuojam. Autoservise“. Jo metu autoservisai informuojami apie tinkamą alyvų, vidaus degimo variklių
degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekų sutvarkymą ir
pridavimo galimybes.

Nuo šių metų spalio iki kitų metų kovo mėnesio (imtinai) vyks aktyvusis projekto „Mes rūšiuojam.
Autoservise“ etapas, kai iš autoservisų bus renkamos vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų,
automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, alyvų ir visos kitos autoservisų atliekos.

Projekto „Mes rūšiuojam. Autoservise“ aktyviajame etape dalyvaujančios įmonės galės laimėti projekto
partnerių įsteigtus prizus, kurių bendra vertė viršija 10 000 eurų. Daugiau apie šį projektą:
http://www.mesrusiuojam.lt/projektai/mes-rusiuojam-autoservise/konkursas/.
Projekto organizatoriai visas įmones, įstaigas ir organizacijas aprūpins atliekų surinkimo talpomis bei
užtikrins atliekų surinkimą ir perdirbimą. Taip pat šiam projektui viešinti yra pagaminti specialūs plakatai.

Kito projekto „Mes rūšiuojam automobilių atliekas“ metu iš savivaldybėje esančių legalių automobilių
ardytojų bus renkamos neigiamą rinkos vertę turinčios automobilių atliekos.

Išsami informacija apie nacionalinį aplinkosaugos projektą „Mes rūšiuojam“ ir skirtingas jo dalis – projekto internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt.

Būk aktyviu projekto dalyviu ir prisidėk prie taršos mažinimo