PROJEKTO ,,PANEVĖŽIO REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ INVESTICIJŲ PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

//PROJEKTO ,,PANEVĖŽIO REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ INVESTICIJŲ PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Projekto ,,Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastuktūros plėtra“ investicijų projekto parengimo, poveikio aplinkai ir/ar  visuomenės sveikatai vertinimoatlikimo,viešųjų pirkimų techninių specifikacijųir paraiškos bei su ja susietų dokumentų parengimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas

Projekto vykdymo eiga:

2018-02-21 pasirašyta sutartis su UAB ,,BVRG“ dėl visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų pirkimo.

2018-03-08 pasirašyta sutartis su JRK Waste Management s.r.o. dėl Kompostavimo konteinerių įsigijimo ir išdalinimo paslaugų pirkimo.

2018-03-19  pasirašyta sutartis su UAB ,,Ecoservice“ dėl konteinerių konteinerių aikštelėms pirkimo.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, adresu Pandėlio vs., Pandėlio sen., Rokiškio rajone įrengimo darbai:

    

         

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, adresu Vytauto g. 52 A, Joniškėlio m., Pasvalio rajone įrengimo darbai:

        

        

2018-03-29T09:37:10+00:00
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą