Atsisiųsti Tvarkos aprašą   

Atsisiųsti Metodiką    PDF

PDFVietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimas

Kur sumokėti vietinę rinkliavą?

Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.1-378 (kartu su 2017 m. sprendimu Nr.1-13)  26.2., 26.3., 26.4., 26.5. papunkčiuose nurodyti reikalavimai, kad komunalinių atliekų turėtojai turi sudaryti sutartį su Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir mokėti Savivaldybės tarybos nustatytą (patvirtintą) įmoką.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.1-214 (kartu su 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr.1-323, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-124, 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1- 346) paskyrė AB „Panevėžio specialus autotransportas“ Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratore  ir  pavedė atlikti Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas.

Dėl mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo galima kreiptis:
Užsakymų priėmimo poskyris
Tel.: 8 45 58 65 23, 8 45 43 64 45
El. p. uzsakymai@psa.lt