Atvežtos į aikšteles rūšiuotos atliekos iš gyventojų, kurie yra sudarę sutartis su atliekų vežėjais, priimamos nemokamai. Aikštelėse iš gyventojų priimamų atliekų kiekiai:

 Nr.

Atliekų pavadinimas pagal taisyklių 2 priedą

Kodas

Atliekų pavadinimas

Didžiausias leistinas kiekis

1.

Mišrios komunalinės atliekos

200301

Įvairios atliekos, savo sudėtimi panašios į buitines atliekas 100 kg

2.

Mišrios statybos ir griovimo atliekos

170904

Įvairios statybos metu susidariusios atliekos 300 kg

3.

Naudotos padangos

160103

Padangos, kurių diametras neturi viršyti 1,18 metro 5 vnt.

4.

Statybinės medžiagos turinčios asbesto

170605

Asbesto medžiagų turinti stogų danga, asbestu užteršti rūbai, medžiagos 300 kg

5.

Biologiškai skaidžios atliekos

200201

Žolė, įvairios augalų ar vaisių liekanos, smulkios šakelės, lapai 200 kg

6.

Didžiosios atliekos

200307

Baldai, langai, durys, kiti didelių gabaritų namų apyvokos reikmenys 300 kg

7.

Plastiko atliekos

200139

Įvairių spalvų polietileno plėvelė, PET buteliai, polipropileno maišai, plastikinė tara 200 kg

8.

Popieriaus atliekos

200101

Knygos, žurnalai, laikraščiai, kartonas ir kitos popieriaus atliekos 300 kg

9.

Metalai

200140

Skarda, įvairūs metaliniai daiktai, viela 300 kg

10.

Stiklas

200102

Lakštinis stiklas, įvairių rūšių stiklinė tara 300 kg

11.

Baterijos ir akumuliatoriai

200133

Įvairios nerūšiuotos baterijos 10 kg

12.

Tepalų filtrai

160107

Automobiliai tepalo filtrai 15 kg

13.

Rūgštys

200114

20 kg

14.

Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

200129

Buityje naudojami plovikliai 10 kg

15.

Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

200127

30 kg

16.

Liuminescencinės lempos ir kitos atliekos su gyvsidabriu

200121

Liuminescencinės lempos 15 kg

17.

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

130208

Naudotos alyvos 200 kg

18.

Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

150110

Užteršta dažų, lakų, klijų, grunto, montavimo putų, parfumerijos, naftos produktų, pakuotė 15 kg

19.

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai ir t.t.

150202

Tepaluotos pašluostės, spec. drabužiai, naudotas absorbentas, tepaluotos pjuvenos 30 kg

20.

Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

160215

Monitoriai, aktyvintas stiklas (liuminaforas). 50 kg

21.

Tirpikliai

200113

10 kg

22.

Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

200123

Šaldymo agentas (šaldytuvai su freonu) 200 kg

23.

Nenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių

200135

Televizoriai 100 kg

24.

Kitaip neapibūdintos atliekos (automobiliniai amortizatoriai, oro ir kuro filtrai)

160121

Amortizatoriai, oro filtrai, kuro filtrai 50 kg