UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras skelbia administracinės paskirties patalpų nuomos pirkimą skelbiamų derybų būdu. Patalpos reikalingos įmonės administracijos veiklai vykdyti. Patalpos turi būti Panevėžio mieste, strategiškai patogioje vietoje, kur yra patogus privažiavimas automobiliu. Perkančiosios organizacijos rekvizitai: įmonės kodas 300127004, buveinė Beržų g. 3, LT-36237 Panevėžys, tel. (8 45) 432 199; el. p. asta.strelciuniene@pratc.lt. Kandidatų pasiūlymai pateikiami: asmeniškai ar paštu adresu: Beržų g. 3, LT-36237 Panevėžys iki 2021 m. vasario 15 d. 10:00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Komisijai nekilnojamųjų daiktų (administracinių patalpų) nuomos pirkimams organizuoti, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, Beržų g. 3, 36237 Panevėžys. Neatplėšti iki 2021 m. vasario 15 d. 10.00 val. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią 1 m2 kainą. Pirkimo dokumentai skelbiami www.pratc.lt.

Pirkimo_salygos Rinkliavos

Priedas Nr. 1_Techninė specifikacija

Priedas Nr. 2_Pasiūlymo forma

Priedas Nr. 3_Patalpų nuomos sutarties projektas

Dėl administracinės paskirties patalpų nuomos pirkimo sąlygų paaiškinimo