Keičiasi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos reikalavimai Pasvalio miesto ir rajono teritorijoje

//Keičiasi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos reikalavimai Pasvalio miesto ir rajono teritorijoje

Nuo š. m. gruodžio 11 d. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ pradės teikti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Pasvalio miesto ir rajono atliekų turėtojams. Kadangi bendrovei yra svarbu sukurti tinkamą ir efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, visiems jos dalyviams bus keliami aukšti kokybės reikalavimai. Siekdama užtikrinti sklandų mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugų teikimą Pasvalio miesto ir rajono teritorijoje, bendrovė prašo atliekų turėtojų laikytis šių esminių atliekų tvarkymo principų:

 • Atliekų surinkimo konteinerius (toliau – Konteineriai) laikyti savo valdoje.
 • Konteinerius naudoti tik pagal tiesioginę jų paskirtį, t. y. mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimui, saugoti juos nuo sugadinimo, vagystės ar sunaikinimo.
 • Į Konteinerius griežtai draudžiama dėti: statybos ir griovimo atliekas (betono luitai, plytos ir kt.), žemes, skystas atliekas, karštus, palaidus pelenus, buityje susidariusias pavojingas atliekas, antrines žaliavas ir pakuočių atliekas, įvairių želdynų ir kitas biologiškai skaidžias atliekas, didelių gabaritų (baldai, automobilių dalys, padangos ir kt.), elektros ir elektroninės įrangos atliekas, medikamentus. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ darbuotojai, aptarnaujantys Konteinerius, radę draudžiamų šalinti atliekų, Konteinerio neaptarnaus, o atliekų turėtojas privalės tinkamai išrūšiuoti atliekas. Išrūšiavus atliekas, Konteineris bus aptarnautas kitą artimiausią Konteinerio aptarnavimo dieną.
 • Draudžiama perpildyti Konteinerį: Konteinerio dangtis turi laisvai užsidaryti. Jei Konteineris bus perpildytas ne mažiau kaip 3 kartus iš eilės, bendrovė siūlys naudotis didesnės talpos Konteineriu.
 • Griežtai draudžiama šalia Konteinerio palikti mišrias komunalines (buitines) ar kitos rūšies atliekas. Bendrovė nesurinks šalia Konteinerio paliktų atliekų, išskyrus atvejus, kai atliekų turėtojas iš anksto apie tai informavo bendrovę ir įsipareigojo sumokėti už papildomų atliekų sutvarkymo paslaugas.
 • Konteinerio aptarnavimo dieną Konteinerį išstumti šalia savo valdos, kuo arčiau važiuojamosios gatvės dalies, nuo 7:30 val. ryto. Pavėlavus išstumti Konteinerį jo aptarnavimo dieną, Konteineris bus aptarnautas kitą artimiausią Konteinerio aptarnavimo dieną.
 • Konteinerio neperleisti tretiesiems asmenims.
 • Per 3 (tris) darbo dienas nuo Konteinerio praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejo dienos apie tai pranešti bendrovei.
 • Jeigu Konteineris yra sugadinamas/prarandamas dėl atliekų turėtojo kaltės, Konteinerį suremontuoti/pakeisti privalo atliekų turėtojas savo sąskaita. Kitas Konteineris išduodamas tik apmokėjus visą Konteinerio remonto/pakeitimo kainą.
 • Didelių gabaritų, buities pavojingų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų surinkimo apvažiavimo dieną atliekas pristatyti savo jėgomis į suderintą vietą, kurioje stovės bendrovės paženklintas automobilis.
 • Didelių gabaritų, statybos ir griovimo, žaliąsias, elektros ir elektroninės įrangos, pavojingas atliekas, naudotas padangas draudžiama palikti šalia kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių. Minėtas atliekas atliekų turėtojai turi pristatyti į didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikšteles.

 

Tikimės visų atliekų turėtojų supratingumo ir aktyvaus prisidėjimo kuriant ir plėtojant atliekų tvarkymo sistemą Pasvalio mieste ir rajone.

 

Išsamesnės informacijos teirautis tel. +370 60 7777 60, el. paštu uzsakymai@psa.lt

2020-11-13T11:30:32-02:00
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą