Ekskursijos mokiniams aplinkosauginėmis temomis

//Ekskursijos mokiniams aplinkosauginėmis temomis

UAB Panevėžio regiono atkliekų tvarkymo centras (PRATC) 2018 m. gruodžio 10-14 d. rengė pažintines mokomąsias ekskursijas Panevėžio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone. Ekskursijose dalyvavo Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos ir Velžio gimnazijos 5 klasių mokiniai.

Ekskursijas vedė UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro atliekų tvarkymo specialistas Artūras Sinkevičius kartu su viešųjų pirkimų specialistės Neringos Vidzėnienės pagalba.

Ekskursijų tikslas – skatinti ir padėti mokiniams tapti moraliais ir atsakingais asmenimis mokykloje, bendruomenėje ir tolesniame gyvenime, suteikti teorinių ir praktinių žinių tausojant aplinką.

Ekskursijos metu pristatyta dalyvius nustebinusi moderni Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatacija ir struktūra. Pagrindinė sąvartyno dalis – nepavojingų atliekų šalinimo kaupas, kuriame atsiduria netinkamos perdirbti atliekos.

Antroji dalis – pavojingų (asbesto turinčių) atliekų šalinimo sekcija. Mokiniams paaiškinta, kad didžioji dalis šioje vietoje šalinamų atliekų yra banguotos asbocementinės stogo dangos (vadinamo šiferio) atliekos. Mokiniai supažindinti, kokios apskritai atliekos priskiriamos pavojingoms ir kodėl jų nevalia šalinti netinkamais būdais.

Trečioji dalis – mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiai. Supažindinta, kad įrenginiuose tvarkomos gyventojų namuose (buityje) susidariusios atliekos. Tvarkymo metu atliekos rūšiuojamos atskiriant tinkamas perdirbti antrines žaliavas (popierių ir kartoną, plastiką, metalą ir stiklą). Paaiškinta, kad dalis atliekų naudojama kaip kuras šilumai gauti (Klaipėdoje esančioje atliekų deginimo stotyje). O atrinktos biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos ir gaunamos biodujos, reikalingos elektros energijai išgauti.

Ketvirtoji sąvartyno dalis – žaliųjų-biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė. Mokiniai supažindinti, kad šioje teritorijoje atsiduria tokios atliekos, kaip žolė, daržo augalų liekanos, medžių šakos (pavyzdžiui, nupuoštų kalėdinių eglučių šakos), krūmai ir kitos kompostuojamos sodo, daržo atliekos. Paaiškintas komposto gaminimo procesas, kaip medžių šakos virsta kuru.

„Prisidėti prie aplinkos tausojimo yra visos žmonijos pareiga. Ekskursija į atliekų sąvartyną, tai viena priemonių kelti visuomenės sąmoningumą, pradedant nuo pačių mažiausiųjų, tiesiog pateikiant informaciją, suteikiant galimybę patiems mokiniams pamatyti, kokie didžiuliai susidariusių atliekų kiekiai yra sąvartynuose. Būtina didinti visuomenės sąmoningumą, informuotumą apie atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslus“ – A. Sinkevičiui antrino ekskursiją iniciavusios Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytojos.

Mokiniai domėjosi, pateikė klausimų apie pristatomą atliekų kiekį, surinktą iš gyventojų, per dieną, per metus. Pateikti išsamūs atsakymai, pristatyti detalūs skaičiai mokiniams buvo sunkiai įsivaizduojami ir sukėlė nuostabą. O paklausus apie sąvartyno vietos paruošimą PRATC darbuotojai mokinius nuvežė ir jiems pristatė naujai įrengtą sąvartyno sekciją (būsimo kaupo vietą). Diskutuota ir atliekų rūšiavimo naudos klausimais, kodėl tai svarbu ne tik ekologiniu, bet ir ekonominiu požiūriu, atliekų, kaip žaliavų kurui gaminti, klausimais.

Po diskusijos, mokinių ir mokytojų refleksijos paaiškėjo, kaip tinkamai šalinti, rūšiuoti ir naudoti atliekas, kad jos neterštų gamtos ir dar kartą patvirtinta gerai žinoma tiesa, jog geriau vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti.

Įgytoms žinioms įsisavinti ir įtvirtinti UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojai mokiniams dovanojo Aldonos Zinkevičiūtės atliekų rūšiavimo tema išleistas knygeles „Kontis ir Tvarkius“ bei kitas atminimo dovanėles, o mokiniai dovanojo pažadą rūpintis gamta ir nuoširdžias šypsenas!

2019-01-17T11:03:57+00:00
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą