Įmonės – pagal Atliekų tvarkymo įstatymą apibrėžiamos kaip fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai.

Įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro gamybos atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje, nemaišyti su komunalinėmis atliekomis ir pristatyti į šių atliekų tvarkymo vietas. Įmonės gali pačios gamybines atliekas pristatyti sutvarkymui arba pagal pasirašytas sutartis šias atliekas surenka ir sutvarkymui pristato pasirinktas atliekų tvarkytojas.

Įmonėms pristatančioms atliekas į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną būtina su PRATC arba atliekų vežėju sudaryti atliekų tvarkymo sutartį.

Už netinkamai tvarkomas atliekas yra taikomos piniginės baudos iki 579 eur.