Eil. Nr.

Atliekos

Atliekų priėmimo vieta

Kaina Eur/t be PVM

Pavadinimas

Sąrašo kodas

1

Agrochemijos atliekos

02 01 09

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

2

Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 03 04

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

3

Žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

02 07 01

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

4

Kizelguras

02 07 99

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

5

Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 21

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

6

Perdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 22

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

7

Bitumas

05 01 17

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

8

Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės

10 01 01

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

9

Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

10 01 03

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

10

Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos

12 01 21

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

11

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai

15 02 03

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

12

Stiklas

16 01 20

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

13

Betonas (< 150 mm frakcijos)

17 01 01

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

13,97

14

Plytos (< 150 mm frakcijos)

17 01 02

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

13,97

15

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai (< 150 mm frakc.)

17 01 07

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

16

Bituminiai mišiniai

17 03 02

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

17

Gruntas ir akmenys

17 05 04

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

13,97

18

Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 01*

Gyventojams ir atliekų vežėjams, atvežusiems gyventojo atliekas**

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

Įmonėms ir organizacijoms

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

58,39

19

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto

17 06 05*

Gyventojams ir atliekų vežėjams, atvežusiems gyventojo atliekas**

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

Įmonėms ir organizacijoms

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

58,39

20

Izoliacinės medžiagos

17 06 04

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

21

Gipso izoliacinės statybinės medžiagos

17 08 02

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

22

Grotų atliekos

19 08 01

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

23

Smėliagaudžių atliekos

19 08 02

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

24

Panaudotos aktyvintosios anglys

19 09 04

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

25

Popierius ir kartonas

19 12 01

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

26

Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos

19 12 12

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

27

Drabužiai

20 01 10

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

28

Tekstilės gaminiai

20 01 11

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

29

Biologiškai skaidžios atliekos

20 02 01

Biržų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Biržų km. Širvenos sen.

Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Didžiagrašių km., Noriūnų sen.

Panevėžio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Dvarininkų km., Miežiškių sen.

Panevėžio raj. žalųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Beržytės g. 10, Garuckų km., Panevėžio raj.

Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Levaniškio km. Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Ruzgų km. Juodupės sen.

0,00

30

Kitos biologiškai neskaidžios atliekos

20 02 03

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

31

Mišrios komunalinės atliekos

20 03 01

Biržų rajono savivaldybė*

Biržų atliekų perkrovimo stotis, Biržų km., Širvenos sen.

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

40,48

33,48

Kupiškio rajono savivaldybė*

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

36,48

Panevėžio miesto savivaldybė*

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

40,48

Panevėžio rajono savivaldybė*

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

40,48

Pasvalio rajono savivaldybė*

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

37,48

Rokiškio rajono savivaldybė*

Rokiškio atliekų perkrovimo stotis, Donelaičio 16, Rokiškis

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų k., Miežiškių sen.

40,48

32,48

Įmonėms, organizacijoms ir gyventojams

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

40,48

32

Gatvių valymo liekanos

20 03 03

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

33

Plastiko drožlės ir nuopjovos ***

12 01 05

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

34

Plastikas ***

16 01 19

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

35

Medis ***

17 02 01

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

36

Stiklas ***

17 02 02

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

37

Plastikas ***

17 02 03

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

38

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 ***

17 09 04

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen

39,95

39

Plastikai ir guma ***

19 12 04

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

40

Didelių gabaritų atliekos ***

20 03 07

Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.

39,95

* atliekų surinkėjui/vežėjui, turinčiam pasirašytą komunalinių atliekų surinkimo sutartį su savivaldybe

** taikoma atliekų vežėjams, pateikusiems pavojingų atliekų lydraštį, kuriame atliekų siuntėjas ar atliekų gamintojas nurodytas fizinis asmuo.

*** šios atliekos gali būti išbrauktos iš priimamų atliekų sąrašo pagal Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimą.