Naujovė Panevėžio, Pasvalio, Biržų ir Rokiškio rajonuose – augalinės kilmės maisto ir tekstilės atliekoms skirti konteineriai

//Naujovė Panevėžio, Pasvalio, Biržų ir Rokiškio rajonuose – augalinės kilmės maisto ir tekstilės atliekoms skirti konteineriai

Įgyvendinant projektą „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Panevėžio, Pasvalio, Biržų ir Rokiškio rajonų savivaldybėse atsirado atskiram augalinės kilmės maisto bei tekstilės atliekų surinkimui skirti specialūs konteineriai: tekstilės atliekoms 154 vnt., augalinės kilmės maisto atliekoms 56 vnt.

Tekstilės atliekoms skirtų konteinerių kiekis savivaldybėse:

Panevėžio r. savivaldybė – 72 vnt.

Pasvalio r. savivaldybė – 40 vnt.

Biržų r. savivaldybė – 25 vnt.

Rokiškio r. savivaldybė – 17 vnt.

Augalinės kilmės maisto atliekoms skirtų konteinerių kiekis savivaldybėse:

Panevėžio r. savivaldybė – 10 vnt.

Pasvalio r. savivaldybė – 10 vnt.

Biržų r. savivaldybė – 19 vnt.

Rokiškio r. savivaldybė – 17 vnt.

Atskiras augalinės kilmės maisto atliekų surinkimas – ne tik naujovė, bet ir būtinybė, įgyvendinant Europos Sąjungos keliamus aplinkosauginius reikalavimus.

Maisto atliekas rūšiuoti reikia siekiant sumažinti jų kiekį. Nors surinktos mišrios komunalinės atliekos apdorojamos mechaniniais-biologiniais įrenginiais, atskiriant iš jų antrines žaliavas, biologiškai skaidžias ir energijai gauti tinkamas atliekas, kurios perduodamos šių atliekų tvarkytojams, tai nėra tinkamiausias tvarkymo būdas. Žymiai efektyviau atliekas surinkti atskirai ir panaudoti kaip žaliavas produktų (kompostas, antrinės žaliavos, pakartotinis naudojimas) gamybai ar pakartotinam  naudojimui. Šiam tikslui yra pastatyti atskiri augalinės kilmės maisto ir tekstilės atliekoms skirti konteineriai. Augalinės kilmės maisto atliekų surinkimas yra pradinis šio srauto surinkimo etapas, nes surinkti visas maisto atliekas (įskaitant mėsos, žuvies, riebalų ar kitas skystas atliekas) reikalingi atskiri įrenginiai, kur tokios atliekos galėtų būti sutvarkomos. Augalinės kilmės maisto atliekos yra kompostuojamos. Nors minėtoms atliekoms surinkti konteinerių skaičius yra dar labai negausus (konteineriai pastatyti atskirose kolektyvinėse aikštelėse), tačiau  gyventojams, prie kurių namų jie pastatyti, siūlome jas namuose rinkti atskirai ir patalpinti į tam skirtus konteinerius. Neišvengiamai kiekvienais metais auga atliekų sutvarkymo kaštai (dėl kintančių šios veiklos apmokestinimo būdų), todėl reikalingi alternatyvūs tvarkymo metodai, jas atskirai surenkant ir tvarkant.  

Pradėjus atskirai rinkti augalinės kilmės maisto atliekas jų nereikia mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o naudotis konteineriais, skirtais šioms atliekoms surinkti.

Ką mesti į augalinės kilmės maisto atliekų konteinerį? 

 • Augalinės kilmės maisto produktų atliekas (vaisių ir daržovių likučius, kiaušinių lukštus, pasenusios duonos gaminius ir kitus kepinius iš miltų);
 • Kruopas ir grūdus;
 • Kavos tirščius;
 • Arbatžoles, arbatos pakelius, kavos filtrus;
 • Sulčių išspaudas;
 • Pasenusius prieskonius ir kt.;
 • Popierinę arba bio-plastikinę kompostuojamąją maisto pakuotę;
 • Gėles, nukarpytas augalų dalis (žiedus, nesumedėjusius stiebus).

Į konteinerį mesti draudžiama:

 • Gyvūninės kilmės maisto produktų atliekas (mėsos, kaulų, mėsos gaminių atliekų likučius, žuvies gaminius);
 • Pieno produktus (sūrį, varškę, grietinę, jogurtą ir pan.);
 • Riebalus;
 • Kiaušinius;
 • Kitas komunalines atliekas.

Gyventojai taip pat kviečiami naudotis tekstilės atliekų konteineriais. Gyventojai nebereikalingus tekstilės gaminius gali mesti į tekstilės atliekų surinkimo konteinerius. Buityje susidarančias tekstilės atliekas privaloma atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje. Draudžiama šias atliekas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius bei palikti šalia jų. Netinkamos į tekstilės konteinerį atliekos turi būti metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerį arba vežamos į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles.

Ką mesti į tekstilės atliekų konteinerį?

· Drabužius;

· Avalynę;

· Patalynę, antklodes, užuolaidas;

· Minkštus (pliušinius, medžiaginius) žaislus;

· Kitas tekstilės gaminių atliekas.

Į konteinerį mesti draudžiama:

· Dažais ar tepalais užterštą tekstilę;

· Sauskelnes;

· Čiužinius bei kitas stambiąsias atliekas.

Išrūšiuotos tekstilės atliekos yra perdirbamos, naudojamos pakartotinai arba panaudojamos energijai išgauti.

2020-01-07T10:18:57-02:00
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą