MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTROLĖ

//MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTROLĖ

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC) vykdo gyventojų rūšiavimo įpročių stebėseną ir kontrolę. Per 2019 m. kovo mėn. Panevėžio rajone vykdomos kontrolės metu buvo patikrinti 897 individualių mišrių komunalinių atliekų konteineriai bei nustatyti 79 pažeidimai. Gyventojų individualių konteinerių patikrinimai yra vykdomi tą pačią dieną, kai vyksta atliekų surinkimas.

Mišrių komunalinių atliekų konteinerių patikrinimus atlieka PRATC Atliekų tvarkymo specialistai-kontrolieriai. Vieno patikrinimo metu yra patikrinama iki 200 konteinerių ir užfiksuojama net iki 25 pažeidimų. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai, tai mišrių komunalinių atliekų konteineriuose atsiduriantys plastiko gaminiai, stiklas, biologiškai skaidžios atliekos. Pasitaiko ir tekstilės gaminiais užpildyti mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Patikrinimų metu kontrolieriai, nustatę nors vieną anksčiau minėtą pažeidimą, ant konteinerio klijuoja informacinį lipduką su įspėjimu bei informacija apie mišrių komunalinių atliekų šalinimą.
Ateityje, ant mišrių komunalinių atliekų konteinerių su neleistinomis atliekomis bus klijuojami lipdukai su informacija, kad dėl nustatytų pažeidimų konteineriai nebus tuštinami, o už šiuos rastus pažeidimus gali būti taikomos administracinės baudos iki 600 Eur.
Dėl kylančio gyvenimo lygio, didėjančių žmonių poreikių, vienkartinio naudojimo daiktų gamybos augimo, namų apyvokos reikmenų dažno keitimo, prekių įpakavimui skirtų įvairių medžiagų naudojimo komunalinių atliekų kiekiai kasmet didėja, todėl PRATC vykdomais patikrinimais pirmiausiai siekia ne bausti gyventojus, o skatinti atsakingą požiūrį į aplinką bei atliekų rūšiavimą. PRATC atstovai vykdo gyventojų švietimą mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, atliekų rūšiavimo klausimais, dalyvauja organizuojamuose bendruomenių susitikimuose bei informuoja gyventojus apie galimybes naudotis sukurta regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema, pvz. nemokamai pristatyti atliekas į Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikšteles.

2019-04-18T11:26:27+00:00
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą