Informacija Pasvalio rajono gyventojams

//Informacija Pasvalio rajono gyventojams

Nuo 2020 m.  gruodžio 11 d. Pasvalio rajono savivaldybėje mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas teikia AB „Panevėžio specialus autotransportas“. Bendrovė, vykdydama atliekų surinkimą ir vežimą iš atliekų turėtojų, užtikrina nepertraukiamą paslaugos teikimą ir susidarančių atliekų surinkimą Pasvalio miesto ir rajono teritorijoje. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, vykdydamas administratoriaus funkcijas, prižiūri ir kontroliuoja, kad tinkamos kokybės paslaugos būtų užtikrintos. Pasvalio rajono  savivaldybės gyventojams nuo paslaugos teikėjo pasikeitimo dienos pasikeitė tik atliekų surinkimo grafikai. Naujieji grafikai prieš AB „Panevėžio specialus autotransportas“ paslaugų teikimo pradžią ne kartą buvo paskelbti spaudoje, o šiuo metu visus grafikus galima rasti administratoriaus interneto svetainėje https://pratc.lt/pasvalio-rajonas/ arba prisijunti prie paslaugos teikėjo interneto svetainės https://psa.lt/pasvalio-miesto-buitiniu-atlieku-surinkimo/ ir https://psa.lt/pasvalio-rajono-buitiniu-atlieku-surinkimo/ Dėl konteinerio užsisakymo ar kitais iškilusiais klausimais galima kreiptis telefonu 8 607 77760 arba elektroniniu paštu uzsakymai@psa.lt

PRATC primena, kad visiems atliekų turėtojams privalu laikytis atliekų tvarkymo taisyklių, t. y. atliekas rūšiuoti ir tinkamai jas šalinti. Vienas iš būdų tausoti aplinką yra tinkamas atliekų rūšiavimas ir pagrindinė veikla, kuria kiekvienas gali prisidėti švaresnės ir ekologiškesnės aplinkos kūrimo. Pastebima, kad gyventojai kasmet tampa vis sąmoningesni atskirdami namų ūkiuose susidarančias atliekas ir jas šalindami į tam tikrai atliekų rūšiai skirtus konteinerius, pvz., visada būna užpildyti bendro naudojimo konteineriai skirti tekstilės atliekoms. Tačiau gyventojai vis dar vangiai naudojasi naujaisiais augalinės kilmės maisto atliekoms skirtais bendro naudojimo konteineriais. Dauguma individualių valdų gyventojų turi galimybes augalinės kilmės maisto atliekas sėkmingai kompostuoti savo namų ūkiuose, tačiau augalinės kilmės maisto bendro naudojimo konteineriuose, biologiškai suyrančių atliekų surenkamas kiekis yra dar labai nedidelis, nors buityje naudojamo augalinės kilmės maisto atliekų tikrai susidaro nemaži kiekiai. Atliekant mišrių komunalinių atliekų morfologinius (atliekų sudėties) tyrimus surinkti duomenys parodo, kad biologiškai skaidžios atliekos jų sudėtyje sudaro apie 35 proc. Todėl trečdalis atliekų išmetamos į šiukšliadėžę tinkamai jas rūšiuojant gali būti sutvarkomos kitaip, pagaminant iš jų kompostą. Šalinamos atliekos nuolat brangsta dėl įvesto šalinamų atliekų taršos mokesčio, kuris kiekvienais metais auga. Tai verčia ieškoti alternatyvių sprendimo būdų, atliekas perdirbti ir pagamintus produktus panaudoti.

Kokybiškas atliekų tvarkymas yra visų mūsų atsakomybė ir mūsų pasirinkimas – gilinti problemas nerūšiuojant atliekų, paliekant didelio gabarito, pavojingas atliekas bendro naudojimo konteinerių aikštelėse ar prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo. PRATC siūlo apsvarstyti rūšiavimo galimybes savo namų ūkiuose bei naudotis esama atliekų tvarkymui skirta infrastruktūra. Ir vieno žmogaus tinkamas požiūris į atliekų rūšiavimą turi didelės įtakos gamtinių resursų išsaugojimui, švaresnei aplinkai bei realių pokyčių kūrimui.

Informaciją apie pagrindinius rūšiavimo principus gyventojai gali rasti https://pratc.lt/kaip-tinkamai-rusiuoti-atliekas/.  PRATC primena, kad atliekas, kurias draudžiama mesti į konteinerius ir/ar palikti bendro naudojimo konteinerių aikštelėse gyventojai turi pristatyti į Didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles. Į aikšteles atvežtos atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai. Pasvalio rajono savivaldybės gyventojai atliekas gali pristatyti į aikšteles esančias Pasvalio m., Mūšos g. 12 (telefono Nr. pasiteiravimui 8 682 30177),  Vytauto g. 52A, Joniškėlio m., Pasvalio r. (telefono Nr. pasiteiravimui 8 672 25943). Į Pasvalio r., Levaniškio k. esančią aikštelę (telefono Nr. pasiteiravimui 8 673 44736) galima atvežti žaliąsias kompostuojamas atliekas. Visų priimamų atliekų sąrašą ir tam tikrus priimamų atliekų kiekių ribojimus galima rasti https://pratc.lt/aiksteles/

PRATC informuoja apie nuolat vykdomą gyventojų rūšiavimo įpročių stebėseną bei kontrolę. Kontrolės funkcijų vykdymo metu ypatingas dėmesys yra skiriamas draudžiamų atliekų šalinimui mišrių komunalinių atliekų konteineriuose. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai – tai mišrių komunalinių atliekų konteineriuose atsiduriantys plastiko gaminiai, stiklas, biologiškai skaidžios atliekos. Pasitaiko ir tekstilės, statybinėmis, pavojingomis atliekomis užpildyti mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Individualias atliekų surinkimo priemones naudojantys ir netinkamai atliekas šalinantys atliekų turėtojai yra drausminami – mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai, užpildyti draudžiamomis šalinti atliekomis yra neaptarnaujami. Atliekų turėtojai privalo tinkamai išrūšiuoti atliekas, o jų konteineriai su tinkamomis šalinti atliekomis aptarnaujami kitą, artimiausią pagal nustatytą grafiką, konteinerių aptarnavimo dieną. Visi konteineriai yra identifikuoti, t. y. duomenys apie aptarnautą/neaptarnautą konteinerį yra užregistruojami ir perduodami į konteinerių identifikavimo sistemą.

2021-03-05T09:08:31+03:00
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą