2017-11-14

PAKELIAMŲ AUTOMATINIŲ, ĮVAŽIAVIMO VARTŲ IR PAKELIAMO UŽTVARO TECHNINIO APTARNAVIMO, REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Regioninio sąvartyno ir Biržų bei Rokiškio perkrovimo stočių pakeliamų automatinių vartų, regioninio sąvartyno įvažiavimo vartų ir pakeliamo užtvaro techninio aptarnavimo, remonto paslaugos bei remontui reikalingų atsarginių […]
2017-11-14

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PRESAVIMO BIRŽŲ ATLIEKŲ PERKROVIMO STOTYJE PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Komunalinių atliekų presavimo Biržų atliekų perkrovimo stotyje paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas
2017-11-14

FRONTALINIO KRAUTUVO ZL50G TECHNINIO APTARNAVIMO, REMONTO IR REMONTUI REIKALINGŲ ATSARGINIŲ DETALIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Frontalinio krautuvo ZL50G techninio aptarnavimo, remonto ir remontui reikalingų atsarginių detalių teikimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas
2017-11-14

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO PANEVĖŽIO R. SAV. TERITORIJOJE IR JŲ VEŽIMO Į APDOROJIMO ARBA ŠALINIMO ĮRENGINIUS PASLAUGŲ PATIKSLINTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2016 m. lapkričio 15 d. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Panevėžio r. sav. teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius paslaugų techninė specifikacija Priedas Nr. […]
2017-11-14

NAUDOTŲ PADANGŲ SURINKIMO IR IŠVEŽIMO UTILIZAVIMUI PASLAUGŲ PIRKIMAS

Naudotų padangų surinkimo ir išvežimo utilizavimui paslaugų pirkimo techninė specifikacija
2017-11-14

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO BIRŽŲ R. SAV. TERITORIJOJE IR JŲ VEŽIMO Į APDOROJIMO ARBA ŠALINIMO ĮRENGINIUS PASLAUGŲ PATIKSLINTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Biržų r. sav. teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius paslaugų techninė specifikacija Priedas Nr. 1 Priedas Nr. 2
2017-11-14

DYZELINIO KURO ĮMONĖS AUTOMOBILIAMS IR KURO LAIKYMO TALPYKLOS NUOMOS PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Dyzelinio kuro įmonės automobiliams ir kuro laikymo talpyklos nuomos paslaugos pirkimo techninės specifikacijos projektas
2017-11-14

ATLIEKŲ TANKINTUVO (KOMPAKTORIAUS) TANAGX320 TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANAGX320 techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimo techninė specifikacija
2017-11-14

KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS/REKONSTRUKCIJA PANEVĖŽIO, PASVALIO, ROKIŠKIO IR BIRŽŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE RANGOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio ir Biržų rajonų savivaldybių teritorijose rangos darbų pirkimo techninės specifikacijos projektas I dalis II dalis III dalis IV dalis