2017-11-14

ĮRENGINIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO, REMONTO PASLAUGŲ IR ATSARGINIŲ DETALIŲ TIEKIMAS

Įrenginių (hidraulinių presų, rūšiavimo linijos, mobiliųjų platformų ir konteinerių) techninio aptarnavimo, remonto paslaugų ir reikalingų atsarginių detalių tiekimo techninės specifikacijos projektas
2017-11-14

SĄVARTYNO TERITORIJOS FIZINĖS APSAUGOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Sąvartyno teritorijos fizinės apsaugos paslaugų techninės specifikacijos projektas Sąvartyno planas
2017-11-14

DYZELINIO KURO ĮMONĖS AUTOMOBILIAMS IR KURO LAIKYMUI TALPYKLOS NUOMOS PASLAUGOS PIRKIMAS

Dyzelinio kuro įmonės automobiliams ir kuro laikymui talpyklos nuomos paslaugos pirkimo techninės specifikacijos projektas
2017-11-14

AUTOMOBILIO VOLVO FM460 TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Automobilio VOLVO FM460 techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas
2017-11-14

28 M3 TALPOS KONTEINERIŲ REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

28 m3 talpos konteinerių remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas
2017-11-14

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Paviršinių ir buitinių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija
2017-11-14

SĄVARTYNŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO PROGRAMŲ VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno Dvarininkų k., Panevėžio r. ir uždaryto Rokiškio m. buitinių atliekų sąvartyno Ruzgų k., Rokiškio r. požeminio vandens monitoringo programų vykdymo techninės specifikacijos projektas
2017-11-14

ATLIEKŲ TRANSPORTAVIMO IŠ DIDŽIŲJŲ IR PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Atliekų transportavimo iš didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelių paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas
2017-11-14

PROJEKTO ,,PANEVĖŽIO REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ INVESTICIJŲ PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Projekto ,,Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastuktūros plėtra“ investicijų projekto parengimo, poveikio aplinkai ir/ar  visuomenės sveikatai vertinimoatlikimo,viešųjų pirkimų techninių specifikacijųir paraiškos bei su ja susietų dokumentų […]