Techninės specifikacijos

/Techninės specifikacijos

PROJEKTO ,,PANEVĖŽIO REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ INVESTICIJŲ PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Projekto ,,Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastuktūros plėtra“ investicijų projekto parengimo, poveikio aplinkai ir/ar  visuomenės sveikatai vertinimoatlikimo,viešųjų pirkimų techninių specifikacijųir paraiškos bei su ja susietų dokumentų parengimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas Projekto vykdymo eiga: 2018-02-21 pasirašyta sutartis su UAB ,,BVRG“ dėl visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų pirkimo. 2018-03-08 pasirašyta sutartis su JRK Waste Management s.r.o. dėl Kompostavimo konteinerių įsigijimo ir išdalinimo paslaugų pirkimo. 2018-03-19  pasirašyta sutartis su UAB ,,Ecoservice“ dėl konteinerių konteinerių aikštelėms pirkimo. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, adresu Pandėlio vs., Pandėlio sen., Rokiškio rajone įrengimo darbai:                Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, adresu Vytauto g. 52 A, Joniškėlio m., Pasvalio rajone įrengimo darbai:                  

Keisti šriftą
Keiskite kontrastą