PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMAS PANDĖLIO IR JONIŠKĖLIO AIKŠTELĖSE

//PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMAS PANDĖLIO IR JONIŠKĖLIO AIKŠTELĖSE

Informacija apie pavojingų atliekų priėmimą

Informuojame, kad gavus pavojingų atliekų surinkimo licencijas  naujose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Vytauto g. 52A, Pasvalio r. ir Pandėlio vs. 5, Pandėlio sen., Rokiškio r. nuo 2018 m. rugsėjo 25 d. priimamos pavojingos atliekos.

Pavojingomis atliekomis laikomos asbesto turinčios medžiagos, tepalinė alyva, tepalo-oro filtrai, rūgštys, vaistai,  akumuliatoriai ir galvaniniai elementai, gyvsidabrio lempos, dažų, lakų, tirpiklių atliekos bei  jų tara, šaldytuvai, televizoriai ir kitos elektronikos atliekos. Atvežtos į aikšteles rūšiuotos atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai. Aikštelių darbo laikas: II – V nuo 9.30 val. iki 18.30 val. (pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.), VI nuo 9.00 val. iki 15.30 val. (pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.).

Aikštelėse iš gyventojų priimamų pavojingų atliekų kiekiai:

Atliekų pavadinimas pagal taisyklių 2 priedą Kodas Atliekų pavadinimas Didžiausias leistinas kiekis
1. Statybinės medžiagos turinčios asbesto 170605 Asbesto medžiagų turinti stogų danga, asbestu užteršti rūbai, medžiagos 300 kg
2. Baterijos ir akumuliatoriai 200133 Įvairios nerūšiuotos baterijos 10 kg
3. Tepalų filtrai 160107 Automobiliai tepalo filtrai 15 kg
4. Rūgštys 200114 20 kg
5. Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 200129 Buityje naudojami plovikliai 10 kg
6. Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 200127 30 kg
7. Liuminescencinės lempos ir kitos atliekos su gyvsidabriu 200121 Liuminescencinės lempos 15 kg
8. Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 130208 Naudotos alyvos 50 kg
9. Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos 150110 Užteršta dažų, lakų, klijų, grunto, montavimo putų, parfumerijos, naftos produktų, pakuotė 15 kg
10. Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai ir t.t. 150202 Tepaluotos pašluostės, spec. drabužiai, naudotas absorbentas, tepaluotos pjuvenos 30 kg
11. Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos 160215 Monitoriai, aktyvintas stiklas (liuminaforas). 50 kg
12. Tirpikliai 200113 10 kg
13. Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių 200123 Šaldymo agentas (šaldytuvai su freonu) 200 kg
14. Nenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių 200135 Televizoriai 100 kg
15. Kitaip neapibūdintos atliekos (automobiliniai amortizatoriai, oro ir kuro filtrai) 160121 Amortizatoriai, oro filtrai, kuro filtrai 50 kg

 

 

2019-01-03T09:14:05+00:00
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą