Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo

//Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo

Gamintojų ir importuotojų Asociacija (toliau – ir GIA) yra pelno nesiekianti licencijuota organizacija, vykdanti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija (toliau — ENTPT Asociacija) vienija įmones, vykdančias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymą.

Pagal ENTPT duomenis, Lietuvoje kasmet išardoma 50-60 tūkst. tonų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, iš kurių apie 30 proc. (15-20 tūkst. tonų) susidaro rinkoje vertės neturinčių plastiko, gumos, stiklo, salono apdailos gaminių ir kitokių automobilinių dalių, kurios patenka į buitinių atliekų sąvartynus, pamiškes, nuošalesnes vietas ir pan. GIA bendradarbiaujant su ENTPT Asociacija, sukūrė efektyvią ENTP tvarkymo sistemą. Bendradarbiavimo dėka yra suburtas ir plečiamas ENTP tvarkytojų tinklas, užtikrinantis tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą. ENTP tinklo įmonių ENTP ardymo metu gautų neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų naudojimas (perdirbimas) yra finansuojamas, t.y, šioms įmonėms atliekų pridavimas nieko nekainuoja. Tokiu būdu užtikrinama, kad iš Tinklo įmonių neigiamą vertę turinčios atliekos nepatenka į aplinką.

Lietuvoje 2018 gegužės mėnesio Atliekų tvarkytojų valstybės registre buvo registruotos 492 įmonės galinčios vykdyti ENTP tvarkymo veiklą (Alytaus apskrityje 10, Telšių apskrityje 29, Marijampolės apskrityje 40, Utenos apskrityje 30, Tauragės apskrityje 31, Panevėžio apskrityje 49, Šiaulių apskrityje 52, Klaipėdos apskrityje 52, Kauno apskrityje 81, Vilniaus apskrityje 118). Pažymėtina tai, kad eksploatuoti netinkamas transporto priemones supirkinėja ne tik legalūs ardytojai, bet ir nelegalūs supirkėjai ir ardytojai. Nelegalūs ardytojai vertingas dalis parduoda antriniam panaudojimui, metalą ir kitas vertingas atliekas priduoda atliekų tvarkytojams, o gumos, stiklo, plastiko atliekas geriausiu atveju šalina į buitinių atliekų konteinerius, o įprastai, išmeta pakelėse, pamiškėse, grioviuose ir pan.

Siekdami užtikrinti, kad ENTP atliekos nebūtų šalinamos į aplinką ir kiekvienoje savivaldybėje būtų teisės aktų reikalavimus atitinkanti ENTP surinkimo vieta, informuojame, kad:

1) Panevėžio regiono gyventojai turi galimybę nenaudojamus automobilius priduoti ENTP tinklo įmonėms – teisėtiems eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams, kurie išrašys visus būtinus dokumentus, o automobilių atliekas sutvarkys pagal teisės aktų reikalavimus. Tinklo įmonių sąrašas pateiktas internetinėje svetainėje www.autotvarkymas.lt  skyrelyje „Auto pridavimas“, taip pat internetinėje svetainėje www.atliekos.lt, kurioje galima rasti informaciją apie legalius ENTP tvarkytojus pagal gyvenamąją vietą.

2) Panevėžio regiono teritorijoje esantys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojai GIA ir partnerių sukurtoje efektyvioje ENTP tvarkymo sistemoje gali dalyvauti kreipdamiesi į Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociaciją tel. 8 663 663 41 arba el. paštu info@autotvarkymas.lt, daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje www.autotvarkymas.lt;

3) Panevėžio regiono gyventojai, pastebėję ar gavę duomenų apie nelegalius ardytojus turėtų pranešti kompetentingoms institucijoms arba www.autotvarkymas. It skyrelyje „Pranešimas dėl nelegalių transporto priemonių ardytojų“ (http://autotvarkymas.lt/pranesimas-del-nelegaliu-transporto priemoniuardytoju/).

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė

Veronika Masalienė

2019-01-03T09:13:02+00:00
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą