Ataskaitos

/Ataskaitos

KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ VERTINIMO ATASKAITOS 2017 m. (PANEVĖŽIO M., PANEVĖŽIO R., BIRŽŲ R., PASVALIO R., ROKIŠKIO R., KUPIŠKIO R.)

Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita 2017 m. Panevėžio m. Ataskaita PDF formatu: Kom. BSA vertinimo ataskaita 2017 m. Panevėžio m. Ataskaita EXCEL formatu: 2017m pašalintų Panevėžio m. kom. BSA vert. ataskaita 3 priedas     Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita 2017 m. Panevėžio r. Ataskaita PDF formatu: Kom. BSA vertinimo ataskaita 2017 m. Panevėžio r. Ataskaita EXCEL formatu: 2017m pašalintų Panevėžio r. kom. BSA vert. ataskaita 3 priedas   Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita 2017 m. Rokiškio r. Ataskaita PDF formatu: Kom. BSA vertinimo ataskaitos 2017 m. Rokiškio r. Ataskaita EXCEL formatu: 2017m pašalintų Rokiškio r. kom. BSA vert. ataskaita 3 priedas   Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita 2017 m. Pasvalio r. Ataskaita PDF formatu: Kom. BSA vertinimo ataskaita 2017 m. Pasvalio r. Ataskaita EXCEL formatu: 2017m pašalintų Pasvalio r. kom. BSA vert. ataskaita 3 priedas   Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita 2017 m. Biržų r. Ataskaita PDF formatu:  Kom. BSA vertinimo ataskaita 2017 m. Biržų r. Ataskaita EXCEL formatu: 2017m pašalintų Biržų r. kom. BSA vert. ataskaita 3 priedas     Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita 2017 m. Kupiškio r. Ataskaita PDF formatu: Kom. BSA vertinimo ataskaita 2017 m. Kupiškio r. Ataskaita EXCEL formatu: 2017m pašalintų Kupiškio r. kom. BSA vert. ataskaita 3 priedas    

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, PRISTATOMŲ Į MBA ĮRENGINIUS, SUDĖTIES NUSTATYMO DARBŲ REZULTATAI (2016 M. RUDENS SEZONAS)

Mišrių komunalinių atliekų, pristatomų į  mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius,  sudėties nustatymo darbų rezultatai (2016 m.  rudens sezonas): Ataskaitos PDF formatu: Panevėžio miesto savivaldybės; Panevėžio rajono savivaldybės; Pasvalio rajono savivaldybės; Rokiškio rajono savivaldybės; Kupiškio rajono savivaldybės; Biržų rajono savivaldybės. Ataskaitos Excel formatu: Panevėžio miesto savivaldybės; Panevėžio rajono savivaldybės; Pasvalio rajono savivaldybės, Rokiškio rajono savivaldybės, Kupiškio rajono savivaldybės, Biržų rjono savivaldybės.

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, PRISTATOMŲ Į MBA ĮRENGINIUS, SUDĖTIES NUSTATYMO DARBŲ REZULTATAI (2016 M. VASAROS SEZONAS)

Mišrių komunalinių atliekų, pristatomų į  mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius,  sudėties nustatymo darbų rezultatai (2016 m.  vasaros sezonas): Ataskaitos PDF formatu: Panevėžio miesto savivaldybės; Panevėžio rajono savivaldybės; Pasvalio rajono savivaldybės; Rokiškio rajono savivaldybės; Kupiškio rajono savivaldybės; Biržų rajono savivaldybės. Ataskaitos Excel formatu: Panevėžio miesto savivaldybės; Panevėžio rajono savivaldybės; Pasvalio rajono savivaldybės, Rokiškio rajono savivaldybės, Kupiškio rajono savivaldybės, Biržų rajono savivaldybės.

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE PAŠALINTŲ PO APDOROJIMO MBA, MA ĮRENGINIUOSE SUSIDARIUSIŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA (2016 01 01 – 2016 06 30)

Ataskaita PDF formatu: Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita  Ataskaita Excel formatu: Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, PRISTATOMŲ Į MBA ĮRENGINIUS, SUDĖTIES NUSTATYMO DARBŲ REZULTATAI (2016 M. PAVASARIO SEZONAS)

Mišrių komunalinių atliekų, pristatomų į  mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius,  sudėties nustatymo darbų rezultatai (2016 m. pavasario sezonas): Ataskaitos PDF formatu: Panevėžio miesto savivaldybės; Panevėžio rajono savivaldybės; Pasvalio rajono savivaldybės; Rokiškio rajono savivaldybės; Kupiškio rajono savivaldybės; Biržų rajono savivaldybės. Ataskaitos Excel formatu: Panevėžio miesto savivaldybės; Panevėžio rajono savivaldybės; Pasvalio rajono savivaldybės, Rokiškio rajono savivaldybės, Kupiškio rajono savivaldybės, Biržų rajono savivaldybės.

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, PRISTATOMŲ Į MBA ĮRENGINIUS, SUDĖTIES NUSTATYMO DARBŲ REZULTATAI (2016 M. ŽIEMOS SEZONAS)

Mišrių komunalinių atliekų, pristatomų į  mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius,  sudėties nustatymo darbų rezultatai (2016 m. žiemos sezonas): Ataskaitos PDF formatu: Panevėžio miesto savivaldybės; Panevėžio rajono savivaldybės; Pasvalio rajono savivaldybės; Rokiškio rajono savivaldybės; Kupiškio rajono savivaldybės; Biržų rajono savivaldybės. Ataskaitos Excel formatu: Panevėžio miesto savivaldybės; Panevėžio rajono savivaldybės; Pasvalio rajono savivaldybės, Rokiškio rajono savivaldybės, Kupiškio rajono savivaldybės, Biržų rajono savivaldybės.

Keisti šriftą
Keiskite kontrastą