Loading...

2015-2017 suteikta parama

/2015-2017 suteikta parama
2015-2017 suteikta parama 2018-02-01T10:14:42+00:00
Eil.Nr. Paramos gavėjas Prašyta paramos suma Suteikta paramos suma Trumpas suteiktos paramos
        tikslo aprašymas
1. VšĮ „Mes darom“ 2015 m. 4266 Eur UAB PRATC prisijungia prie
aplinko tvarkymo akcijos
„Darom“, palaiko šios
2. VšĮ „Mes darom“ 2016 m. 2176 Eur. akcijos tikslus ir įgyvendina
vieną pagrindinių įmonės
tikslų – siekia užtikrinti
3. VšĮ „Mes darom“ 2017 m. 3282 Eur. kokybiškas ir prieinamas
komunalinių atliekų
tvarkymo paslaugas visame
Panevėžio regione
Keisti šriftą
Keiskite kontrastą